Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

Εκδήλωση από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο για τα πρώτα βήματα έναρξης μιας επιχείρησης!

«Ξεκινώντας… Τα πρώτα βήματα της επιχείρησής μου» ο τίτλος της εσπερίδας που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 27. Η εσπερίδα διοργανώνεται από την επιτροπή Νεανικής & Γυναικείας επιχειρηματικότητας
του Επιμελητηρίου και  απευθύνεται σε νέους οι οποίοι σκοπεύουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην επιχειρηματικότητα. Η ενημέρωση θα αφορά:

  τις διαδικασίες για την έναρξη μιας επιχείρησης
✔️  το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) & την υπηρεσία μιας στάσης
✔️  το ρόλο και τη βοήθεια που μπορεί να παρέχει το επιμελητήριο
✔️  φορολογικά & ασφαλιστικά θέματα
✔️         επιδοτούμενα προγράμματα & προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων