Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018

Εξελίξεις στο θέμα των "κόκκινων" δανείων

Στα χέρια των funds θα περάσουν και επιχειρήσεις που είναι σε πλήρη λειτουργία, καθώς οι τράπεζες είναι αποφασισμένες να ....
προχωρήσουν στην πώληση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους.

Όπως αναφέρει σε άρθρο της στην Καθημερινή η κα Ευγενία Τζώρτζη, στο στόχαστρο είναι τα κόκκινα δάνεια όχι μόνο των πολύ μικρών, αλλά κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς πρόκειται για δάνεια που συνοδεύονται από εξασφαλίσεις και καθιστούν πιο ελκυστική την πώλησή τους στα funds. Στις εξασφαλίσεις περιλαμβάνονται κατά κύριο λόγο ακίνητα, είτε πρόκειται για τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (βιομηχανικά, τουριστικά και εμπορικά κτίρια και οικόπεδα) είτε και προσωπικά ακίνητα του οφειλέτη, για τα οποία η τράπεζα ή το fund μπορεί να εγγράψει προσημείωση.

Η πώληση των κόκκινων δανείων και δη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα αποτελέσει βασική πολιτική των τραπεζών τη διετία 2018-2019, καθώς σε αυτή την κατηγορία θα δοθεί το βάρος της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων οφειλών. Μετά την Τράπεζα Πειραιώς και το χαρτοφυλάκιο με την ονομασία Amoeba, τη σκυτάλη παίρνει η Alpha Bank, που πουλάει οφειλές αξίας 800 εκατ. ευρώ μικρομεσαίων επιχειρήσεων (χαρτοφυλάκιο Jupiter), ενώ αμέσως μετά ακολουθεί η Εθνική Τράπεζα, η οποία αναμένεται εντός του επόμενου μήνα να ξεκινήσει τη διαδικασία της πώλησης κόκκινων επιχειρηματικών δανείων ύψους 700 εκατ. ευρώ, περίπου. Οπως και στο Amoeba που πώλησε η Τράπεζα Πειραιώς, έτσι στα επόμενα δύο χαρτοφυλάκια που βγάζουν προς πώληση Alpha και Εθνική θα περιλαμβάνονται και επιχειρήσεις που είναι σε λειτουργία.

Προφανής στόχος των τραπεζών είναι να πετύχουν καλύτερη τιμή, τόσο λόγω της μεταβίβασης και των εξασφαλίσεων που φέρουν αυτά τα δάνεια, όσο και λόγω των καλύτερων προοπτικών για είσπραξη μέρους του οφειλόμενου ποσού από μια επιχείρηση που είναι σε λειτουργία σε αντίθεση με αυτή που έχει πτωχεύσει.

Τα funds που θα αγοράσουν τα χαρτοφυλάκια αναλαμβάνουν ουσιαστικά τον ρόλο της τράπεζας και αποκτούν πλήρη δικαιώματα ανάλογα με αυτά του πιστωτικού ιδρύματος.