Σάββατο 30 Ιουνίου 2018

Σε 5 δόσεις ο φόρος για τις επιχειρήσεις

Όσες επιχειρήσεις δεν πρόλαβαν ή δεν θέλησαν να υποβάλουν φορολογική δήλωση ως τις τις 27 Ιουνίου, υποχρεούνται να ....
καταβάλουν τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος σε 5 αντί 6 μηνιαίες δόσεις.


Όπως ορίζει ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, η καταβολή του φόρου γίνεται σε έξι, κατ' ανώτατο όριο, ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και οι υπόλοιπες πέντε μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων μηνών, η οποία δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι όσες επιχειρήσεις υπέβαλαν δήλωση ως 27 Ιουνίου έχουν δικαίωμα εξόφλησης του φόρου σε έξι δόσεις, ενώ όσες αξιοποίησαν το “παράθυρο” της παράτασης θα πρέπει να εξοφλήσουν το φόρο σε πέντε δόσεις.


Παράδειγμα


Για καταβολή φόρου ύψους 120.000,00 ευρώ.
Σε περίπτωση που η δήλωση υπεβλήθη έως 27.6.2018 (ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης) οι δόσεις διαμορφώνονται ως εξής:
1η Δόση 20.000,00
2η Δόση 20.000,00
3η Δόση 20.000,00
4η Δόση 20.000,00
5η Δόση 20.000,00
6η Δόση 20.000,00
120.000,00

Σε περίπτωση που η δήλωση υποβληθεί από 28.6.2018 και μέχρι την 26η Ιουλίου 2018, οι δόσεις διαμορφώνονται ως εξής :
1η Δόση 24.000,00
2η Δόση 24.000,00
3η Δόση 24.000,00
4η Δόση 24.000,00
5η Δόση 24.000,00
120.000,00

Αντιθέτως, για τα φυσικά πρόσωπα, ακόμα και για όσους υποβάλουν δήλωση ως τις 26 Ιουλίου, αξιοποιώντας την παράταση, διατηρούν το δικαίωμα εξόφλησης σε τρεις διμηναίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 31η Ιουλίου. Η δεύτερη δόση θα πρέπει να εξοφληθεί ως τις 28 Σεπτεμβρίου και η τρίτη ως τις 30 Νοεμβρίου.