Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023

Fundamentalism No 2

 Γράφει ο Σωτήριος Καλαμίτσης

[το ανωτέρω είναι αφιερωμένο στον Γιώργο Αυτιά, ο οποίος στη χθεσινή εκπομπή του έλεγε κάθε 5΄ «παραδώσατε τα άγια τοις κυσίΝ».]

        Εμβρόντητοι όλοι από την ταχύτητα, με την οποίαν ο Άρειος Πάγος απεφάνθη εν Ολομελεία, ότι οι εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων, μπορούν να κινούν για λογαριασμό τών funds ένδικες διαδικασίες, μεταξύ των οποίων και...

αναγκαστική εκτέλεση που οδηγεί  στην κατάσχεση και στον πλειστηριασμό κινητής και ακίνητης περιουσίας τού οφειλέτη.

         Τελικά η ουσία του θέματος δεν πρέπει να είναι αυτή, δηλαδή η παραχώρηση άδειας στις εταιρείες αυτές να κινούν διαδικασίες για λογαριασμό τών funds. Η ουσία πρέπει να αφορά το πράσινο φως που δόθηκε με την αρεοπαγιτική απόφαση στα funds να κρύβονται πίσω από τις εταιρείες διαχείρισης. Διότι αν στραφεί εναντίον μου η  ιδιοκτήτρια της κατ’ εμού απαίτησης π.χ. Piraeus Finance με έδρα το Δουβλίνο αντί της εταιρείας, στην οποίαν έχει αυτή αναθέσει τη διαχείριση της απαίτησής της, θα πρέπει να νομιμοποιηθεί δεόντως, οπότε θα μου δοθεί η δυνατότητα να ερευνήσω, αν η εν λόγω εταιρεία είναι στην ουσία θυγατρική τής τράπεζας Πειραιώς και, έτσι, να καταστεί σαφές, ότι η εν λόγω τράπεζα απηλλάγη του κόκκινου δανείου μου τύποις, αφού στην ουσία εξακολουθεί αυτό να της ανήκει εμμέσως, και απλώς εκκαθάρισε τον ισολογισμό της με τη μεταβίβαση της απαίτησής της στον άλλον εαυτό της.

        Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι το ακόλουθο: οι νόμοι οι σχετικοί με τη μεταβίβαση των δανείων υποχρεώνουν την τράπεζα και τον διαχειριστή να καταχωρίσουν σε δημόσια βιβλία τις συμβάσεις μεταβίβασης και διαχείρισης, αλλά εν περιλήψει. Έτσι, πουθενά δεν υπάρχει το τίμημα της μεταβίβασης, ώστε να φανεί, ότι την έναντι εμού απαίτησή της των π.χ. € 100 πούλησε η τράπεζα στον εαυτό της αντί π.χ. € 10.      

     Πάντως, κατόπιν ωριμοτέρας σκέψεως καταλήγω στο συμπέρασμα, ότι η πλειοψηφία τον αρεοπαγιτών κατέληξε στην υπέρ των εταιρειών διαχείρισης θέση με το σκεπτικό ότι σε αντίθετη περίπτωση θα πήγαιναν χαμένα πολλά λεφτά, αφού θα ακυρώνονταν χιλιάδες δρομολογημένες διαδικασίες χωρίς κάποιο όφελος για τους οφειλέτες, εν συνεχεία δε τόσον οι τράπεζες όσο και οι θυγατρικές τών τραπεζών που κρύβονται πίσω από τις εταιρείες διαχείρισης, θα κινούσαν νέες διαδικασίες. Ήταν αδιάφορο, δηλαδή, αν πίσω από τις εταιρείες διαχείρισης κρύβονται οι ίδιες οι τράπεζες*.

Σώτος

*Παράδειγμα:    α] ο Φωτιάδης Δημήτριος εκπροσωπεί στη σύμβαση μεταβίβασης τόσο την Τράπεζα Πειραιώς όσο και την Piraeus SNF DAC. Το ίδιο και ο Παπαδάκης Αντώνιος. β] Την 30.09.2021 η εταιρεία διαχείρισης Intrum απασχολούσε 1006 εργαζόμενους, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είχε μεταφερθεί από την Τράπεζα Πειραιώς [λογιστική κατάσταση της 30.09.2021 δημοσιευθείσα στο ΓΕΜΗ] και γ] Το αρχικό κεφάλαιο των € 343 εκ. της διαχειρίστριας Intrum κατέβαλεν εξ ολοκλήρου η Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με το άρθρο 32 του καταστατικού και την πιστοποίηση τής καταβολής του κεφαλαίου σε είδος ως εξής:  Εύλογη αξία μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων Α. Εύλογη αξία στοιχείων του ενεργητικού κατά την 16/09/2019 349,6, Β. Εύλογη αξία υποχρεώσεων κατά την 16/09/2019 6,1 (Α. – Β.) Εύλογη αξία καθαρής θέσης 343,5.

 

** Δείτε και το προεόρτιο και μεθεόρτιο τής αρεοπαγιτικής απόφασης πάρτι των funds.

https://www.makeleio.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1/%ce%a0%ce%9b%ce%95%ce%99%ce%a3%ce%a4%ce%97%ce%a1%ce%99%ce%91%ce%a3%ce%9c%ce%9f%ce%99-%ce%a3%ce%9a%ce%91%ce%9d%ce%94%ce%91%ce%9b%ce%9f-%ce%9c%ce%95-%ce%9d%ce%a4%ce%9f%ce%9a%ce%9f%ce%a5%ce%9c%ce%95/

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου