Κυριακή, 10 Ιουνίου 2018

Πάει, έφτιαξε ο κόσμος. Επιτέλους, οι αστυνομικοί μας στο gay pride