Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

Εύλογο ερώτημα

Αν σε επικροτεί το Brookings, τι τον χρειάζεσαι το λαό;