Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

Δηλαδή οι Σκοπιανοί θα έρχονται φέτος στη Χαλκιδική με το ΜΚ στην πινακίδα...

και δεν θα μπορούμε να πούμε και τίποτε, γιατί εμείς τους αναγνωρίζουμε ως "Μακεδόνες"; Ή , μετά το ΜΚ, θα ....
γράφει το μακρυνάρι "citizen of the Republic of North Macedonia";
Στο internet οι καταλήξεις θα είναι .mk ;

Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τους Ορους σχολιασμού πριν αναρτήσετε το σχόλιό σας. Υπεύθυνος για κάθε σχόλιο είναι ο ίδιος ο σχολιαστής και η συμμετοχή του στη συζήτηση τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτού του όρου.