Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2018

Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε ολόιδιοι!

Γράφει ο Σωτήριος Καλαμίτσης

Εξ αφορμής των 22 τροπολογιών που κατετέθησαν προ ημερών στη Βουλή προς ψήφιση σε νομοσχέδιο άσχετο με τις τροπολογίες, θυμήθηκα τον μακαρίτη τον...
Μένιο Κουτσόγιωργα που διερρήγνυε τα ιμάτιά του το 1980 διακηρύσσοντας ότι, όταν έλθει το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, θα πάψει η πρακτική τής ΝΔ να ψηφίζει διατάξεις άσχετες με το θέμα εκάστου νομοσχεδίου. Διότι τούτο επιτάσσει το Σύνταγμα. Ήλθε το ΠΑΣΟΚ, αλλά συνεχίσθηκε η ίδια πρακτική κατά παράβαση του Συντάγματος. Μέχρι που και ο Αλαίκσοις διεκήρυσσε τα ίδια μέχρι να γίνει κυβέρνηση.

Άρθρο 74 του Συντάγματος
«5. …
Νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που περιέχει διατάξεις άσχετες με το κύριο αντικείμενο τους δεν εισάγεται για συζήτηση.
Προσθήκη ή τροπολογία άσχετη με το κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου ή της πρότασης νόμου δεν εισάγεται για συζήτηση.
Προσθήκες ή τροπολογίες Υπουργών συζητούνται μόνο αν έχουν υποβληθεί τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια, στο κατά το άρθρο 71 Τμήμα ή στην αρμόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή, όπως ορίζει ο Κανονισμός.
Τα οριζόμενα στα προηγούμενα δύο εδάφια ισχύουν και για τις προσθήκες ή τροπολογίες βουλευτών.
Σε περίπτωση αμφισβήτησης αποφαίνεται η Βουλή. …»

Προς Θεού μην προκηρυχθούν εκλογές πριν εκπνεύσουν οι συνταγματικές προθεσμίες. Σεβασμός στο Σύνταγμα πάνω απ’ όλα.
Σώτος