Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018

Απορία αναγνώστη

Η ναζιστική παρουσία στην Θεσσαλονίκη είναι τόποι μαρτυρίου, θηριωδίας κλπ για τον Δήμο Θεσσαλονίκης και ορθά.
Η Οθωμανική παρουσία με τις τρομακτικές θηριωδίες γιατί είναι....
πολιτιστική κληρονομιά;