Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018

Τι σημαίνει Καλή Χρονιά;

Ας ευχηθούμε με τη φετινή ευχή της μόδας: "Κι αν δεν μου δώσει όσα εύχομαι, τουλάχιστον ας μη μου πάρει τίποτε το 2019".
Υγεία φίλοι, υγεία, το παν στη ζωή είναι να έχεις σωματική και ψυχική υγεία, ώστε να παλέψεις να κατακτήσεις τους υπόλοιπους στόχους. Χωρίς υγεία, όλα τα αγαθά είναι άχρηστα.