Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022

ΟΑΣΘ: 20 χρόνια διευθυντής με «πλαστό» μεταπτυχιακό

 Επί σχεδόν εννέα χρόνια το συγκεκριμένο στέλεχος εισέπραττε επιστημονικό επίδομα, χωρίς ποτέ ο Οργανισμός να απαιτήσει την επιστροφή των χρημάτων που... παρατύπως του είχαν καταβληθεί


Γράφει ο Νίκος Ηλιάδης στη Μακεδονία


Τα τελευταία χρόνια απολύθηκαν δεκαπέντε εργαζόμενοι από τον ΟΑΣΘ επειδή τα στοιχεία τα οποία είχαν προσκομίσει προκειμένου να προσληφθούν και που πιστοποιούσαν το επίπεδο εκπαίδευσης στο οποίο ανήκαν, αποδείχθηκε πως ήταν πλαστά. Οι δεκαπέντε ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, απλοί εργαζόμενοι οι οποίοι δεν είχαν καταλάβει διευθυντικές θέσεις.

Ο έλεγχος των πιστοποιητικών εκπαίδευσης (πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, μεταπτυχιακοί τίτλοι, απολυτήριο λυκείου ή γυμνασίου κ.λπ.) έγινε με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΣΘ, έπειτα από σχετική οδηγία εκ μέρους των αρμόδιων υπουργείων. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι αυτοί οι δεκαπέντε είχαν μοριοδοτηθεί για προσόντα τα οποία εντέλει δεν διέθεταν γι’ αυτό και στη συνέχεια απολύθηκαν.

Ωστόσο, από στοιχεία τα οποία περιήλθαν στη διάθεση της «ΜτΚ» προκύπτει ότι από τον έλεγχο αυτόν διέφυγε η περίπτωση ενός υψηλόβαθμου διευθυντικού στελέχους το οποίο είχε προσληφθεί το 2003, δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Όμως, παρότι τα επόμενα χρόνια τού ζητήθηκε να προσκομίσει αυτόν τον τίτλο, μαζί και την επικύρωσή του από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), μιας και εμφανιζόταν να του έχει απονεμηθεί από πανεπιστήμιο του εξωτερικού, ο εν λόγω δεν προσκόμισε αυτά τα δύο πιστοποιητικά γνησιότητας.

Παρ’ όλα αυτά, η μόνη ποινή η οποία του έχει επιβληθεί έως σήμερα είναι η κατά 10% περικοπή του επιστημονικού επιδόματος, χωρίς να τεθεί ζήτημα απόλυσης παρότι η κατά δήλωσή του κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών είχε προσμετρηθεί στα προσόντα του κατά την πρόσληψή του.


Επίσης, επί σχεδόν εννέα χρόνια το συγκεκριμένο στέλεχος εισέπραττε επιστημονικό επίδομα λόγω του υποτιθέμενου μεταπτυχιακού του, χωρίς ποτέ ο ΟΑΣΘ να απαιτήσει την επιστροφή των χρημάτων που παρατύπως του είχαν καταβληθεί και τα οποία ανέρχονται σε αρκετές χιλιάδες ευρώ.

Ειδικότερα, το εν λόγω υψηλόβαθμο διευθυντικό στέλεχος, προκειμένου να προσληφθεί, είχε δηλώσει ότι ήταν κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Στη σύμβαση εργασίας την οποία συνήψε με τον ΟΑΣΘ το 2003 αναφέρεται ότι «ο αφετέρου συμβαλλόμενος, πέραν του ότι τυγχάνει πτυχιούχος της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης έχει πραγματοποιήσει και μεταπτυχιακές σπουδές στο Universite de Rouen της Γαλλίας.

Το διοικητικό συμβούλιο με βάση τα ανωτέρω στοιχεία επέλεξε τον αφετέρου συμβαλλόμενο για τη θέση του διευθυντή...». Όπως δηλώνεται δηλαδή, μέσω της σύμβασης, η κατά δήλωσή του κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, προσμετρήθηκε ως προσόν για την πρόσληψή του σε υψηλή διευθυντική θέση, με μισθό μάλιστα, το 2003, ύψους τεσσάρων χιλιάδων ευρώ μηνιαίως.

Το περίεργο είναι ότι, ενώ η τότε διοίκηση του ΟΑΣΘ συμπεριέλαβε τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα προσόντα για την πρόσληψή του, κρίνοντάς τον ικανότερο έναντι άλλων συνυποψηφίων του, ωστόσο, δεν ζήτησε ποτέ την προσκόμιση αυτού του τίτλου σπουδών, ούτε και ένα χρόνο μετά όταν η πρόσληψη έγινε αορίστου χρόνου.


Στις 19 Ιανουαρίου του 2011 ο τότε γενικός διευθυντής του ΟΑΣΘ Γιάννης Τσούφης ζήτησε από τον εν λόγω διευθυντή να πιστοποιήσει τη γνησιότητα του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του. Σε έγγραφο που του αποστέλλει με τίτλο «Ελλιπή δικαιολογητικά σπουδών» ο γενικός διευθυντής σημειώνει ότι «Μετά από γενικό έλεγχο στον ατομικό σας φάκελο διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά σπουδών σας παρουσιάζουν ελλείψεις. Παρακαλούμε όπως μέχρι 25/1/2011 προσκομίσετε στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος, 2. Πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). Σε περίπτωση μη προσκόμισης των ανωτέρω εγγράφων από 1.1.2011 θα περικοπούν τα επιδόματα που απορρέουν εξ αυτών και θα επαναχορηγηθούν μετά την προσκόμισή τους».

Έναν μήνα μετά, στις 15 Φεβρουαρίου 2011 το τμήμα Μισθοδοσίας προχώρησε στην περικοπή του επιστημονικού επιδόματος, από το 30% στο 20% του εν λόγω διευθυντή, καθώς στο μεταξύ δεν προσκομίστηκαν τα έγγραφα τα οποία είχαν ζητηθεί με το έγγραφο του γενικού διευθυντή του ΟΑΣΘ.

Μάλιστα, το έγγραφο για την περικοπή του επιδόματος φέρει και τη δική του υπογραφή ως αρμόδιου διευθυντή. Το υπόλοιπο 20% του επιστημονικού επιδόματος το λάμβανε το συγκεκριμένο στέλεχος καθώς διέθετε πτυχίο της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία διαθέτει η «ΜτΚ», στον φάκελό του στον ΟΑΣΘ, υπήρχαν έγγραφα τα οποία τον παρουσίαζαν ότι σπουδάζει σε πανεπιστήμιο της Γαλλίας και ότι έχει συμμετάσχει σε εξετάσεις διαφόρων μαθημάτων όπου αποτυπώνονται μάλιστα και οι σχετικές βαθμολογίες. Η «ΜτΚ» επικοινώνησε μαζί του και του έθεσε το ερώτημα εάν διαθέτει τον επίμαχο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών για να λάβει την απάντηση ότι «ξεκίνησα να σπουδάζω στο μεταπτυχιακό μου, αλλά δεν το τελείωσα».

Τέλος, όπως αναφέρεται στην ανώνυμη καταγγελία η οποία περιήλθε σε γνώση της «ΜτΚ» το επιπλέον παράδοξο είναι ότι ο συγκεκριμένος διευθυντής, έπειτα από απόφαση του δ.σ. του ΟΑΣΘ, είναι επιφορτισμένος να ασκεί πειθαρχικό έλεγχο προς όλους τους εργαζόμενους του Οργανισμού, Είναι αυτός δηλαδή, ο οποίος εξετάζει και αξιολογεί τις καταγγελίες που γίνονται σε βάρος εργαζομένων από το επιβατικό κοινό ή και από οποιονδήποτε άλλον, και επιβάλλει ποινές οι οποίες, όπως αναφέρεται, είναι εξόχως αυστηρές.*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" στις 16.10.2022

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου