Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

Αύξηση 80-120% τροφείων Παιδικών Σταθμών από Δήμους!

Γονείς διαµαρτυρήθηκαν στον «Συνήγορο του Πολίτη» για αύξηση τροφείων σε ....
Δηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς µετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Επρόκειτο δε για σηµαντικές αυξήσεις, σε ποσοστό 80 - 120%, χωρίς παράλληλα να υπάρχει κάποια µεταβολή ή βελτίωση στις προσφερόµενες παροχές!
Η αιφνίδια και υπολογίσιµη αύξηση ανακοινώθηκε τον Σεπτέµβριο, όταν δηλαδή είχαν ολοκληρωθεί οι εγγραφές (βάσει αιτήσεων που είχαν υποβληθεί από τον Μάιο - Ιούνιο 2016), τα δε παιδιά είχαν ήδη τοποθετηθεί και φοιτούσαν στους σταθµούς. Επισημαίνεται ότι, σ’ αυτό το χρονικό σηµείο οι γονείς είχαν κάνει τον προγραµµατισµό τους και δεν είχαν πλέον δυνατότητα εγγραφής του παιδιού σε άλλον σταθµό.

Ως αιτιολογία για την απόφαση αύξησης των τροφείων, οι Δήµοι επικαλούνταν µείωση των εσόδων τους.

Πρόκειται για τους Δήμους Πυλαίας – Χορτιάτη και Θέρμης, με τον "Συνήγορο" να επισημαίνει στις Δημοτικές Αρχές ότι, η ενέργεια αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε το άρθρο 9 του Πρότυπου Κανονισµού Λειτουργίας των ∆ηµοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών (ΚΥΑ 16065/2002) που ορίζει ότι, «στην περίπτωση επιβολής οικονοµικής εισφοράς, αυτή πρέπει να γνωστοποιείται µε ανάρτηση πριν την έναρξη του χρονικού διαστήµατος υποβολής των αιτήσεων για εγγραφή». Για τον λόγο αυτό ζήτησε την επανεξέταση των σχετικών αποφάσεων των Δήµων, που δεν µπορούσαν να ισχύσουν και να εφαρµοστούν σε αυτό το χρονικό διάστηµα για λόγους νοµιµότητας. Επίσης, ζήτησε από την αρµόδια Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης τον έλεγχο των υποθέσεων αυτών.

Ασκώντας έλεγχο νοµιµότητας, η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση ακύρωσε τις αποφάσεις αναπροσαρµογής - αύξησης των τροφείων βάσει, µεταξύ άλλων, του σκεπτικού που είχε παρατεθεί από τον «Συνήγορο του Πολίτη». Οµοίως απορρίφθηκαν οι προσφυγές των Δήµων κατά των αποφάσεων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Ακύρωση αύξησης τροφείων σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Γιώργος Μόσχος 
Ειδικός επιστήμονας: Άννα Ρούτση

Μάρτιος 2017

Γονείς διαμαρτυρήθηκαν στον Συνήγορο του Πολίτη για την αύξηση τροφείων σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Επρόκειτο δε για σημαντικές αυξήσεις, σε ποσοστό 80%-120%, χωρίς παράλληλα να υπάρχει κάποια μεταβολή ή βελτίωση στις προσφερόμενες παροχές. Η αιφνίδια και υπολογίσιμη αύξηση ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο, όταν δηλαδή είχαν ολοκληρωθεί οι εγγραφές (βάσει αιτήσεων που είχαν υποβληθεί από τον Μάιο-Ιούνιο 2016), τα δε παιδιά είχαν ήδη τοποθετηθεί και φοιτούσαν στους σταθμούς. Σε αυτό το χρονικό σημείο οι γονείς είχαν κάνει τον προγραμματισμό τους και δεν είχαν πλέον δυνατότητα εγγραφής του παιδιού σε άλλον σταθμό.

Ως αιτιολογία για την απόφαση αύξησης των τροφείων, οι δήμοι επικαλούνταν μείωση των εσόδων τους.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε στις δημοτικές αρχές ότι η ενέργεια αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το άρθρο 9 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών (ΚΥΑ 16065/2002) που ορίζει ότι «στην περίπτωση επιβολής οικονομικής εισφοράς, αυτή πρέπει να γνωστοποιείται με ανάρτηση πριν την έναρξη του χρονικού διαστήματος υποβολής των αιτήσεων για εγγραφή» Για τον λόγο αυτό ζήτησε την επανεξέταση των σχετικών αποφάσεων των δήμων, που δεν μπορούσαν να ισχύσουν και να εφαρμοστούν σε αυτό το χρονικό διάστημα για λόγους νομιμότητας. Επίσης ζήτησε από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση τον έλεγχο των υποθέσεων αυτών.

Ασκώντας έλεγχο νομιμότητας, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ακύρωσε τις αποφάσεις αναπροσαρμογής - αύξησης των τροφείων βάσει, μεταξύ άλλων, του σκεπτικού που είχε παρατεθεί από τον Συνήγορο του Πολίτη. Ομοίως απορρίφθηκαν οι προσφυγές των δήμων κατά των αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Πληροφορίες: 213 1306 767, press@synigoros.qr


Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τους Ορους σχολιασμού πριν αναρτήσετε το σχόλιό σας. Υπεύθυνος για κάθε σχόλιο είναι ο ίδιος ο σχολιαστής και η συμμετοχή του στη συζήτηση τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτού του όρου.