Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

Αλλη μια συγκέντρωση Ελλήνων που θέλουν να μονιμοποιηθούν στο δημόσιο

Ο Σύνδεσμος Προσωπικού Καθαριότητας Β. Ελλάδος και Θεσσαλίας συμμετέχει στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία των ...
Σχολικών Καθαριστριών κα Καθαριστών και θα δώσει δυναμικό παρόν στην απεργιακή συγκέντρωση την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 στις 11π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος , έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Η μεγάλη πλειοψηφία των καθαριστριών και καθαριστών απασχολούνται σήμερα με συμβάσεις μίσθωσης έργου και από ανάγκη επιβίωσης λαμβάνουν μια χαμηλότατη αμοιβή, η οποία καλύπτει μικρό μόνο μέρος της παρεχόμενης δουλειάς τους. Δηλαδή, ενώ καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες (όπως και οι εργαζόμενες με αορίστου χρόνου σχέση εργασίας), το κράτος τους θεωρεί εργολάβους καθορισμού κατ' αποκοπή και χωρίς δικαιώματα. Με αποτέλεσμα:
ü Να αμείβονται με 33,77 ευρώ μικτά το μήνα για κάθε αίθουσα διδασκαλίας!
ü Το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών τους δεν ξεπερνά τα 300ευρώ, ασχέτως ωραρίου και με την υποχρέωση να παραδίδουν κάθε ημέρα το σχολείο καθαρό και ασφαλές.
ü Δεν έχουν ούτε το στοιχειώδες δικαίωμα στην άδεια, στην ασθένεια, στη μητρότητα!

ü Αμείβονται μόνο για τις αίθουσες διδασκαλίας, χωρίς η αμοιβή αυτή να περιλαμβάνει την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων (αυλές, τουαλέτες, διαδρόμους, γραφεία καθηγητών, εργαστήρια, αμφιθέατρα κλπ.)

ü Η μισθοδοσία καθυστερεί αδικαιολόγητα, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι του κλάδου να οδηγούνται σε πλήρη απόγνωση.

ü Δεν λαμβάνουν, όπως οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επίδομα άδειας.

ü Το σύνολο των εργαζομένων στον κλάδο είναι άτομα που στηρίζουν πολύτεκνες, τρίτεκνες, μονογονεϊκές οικογένειες, προστατευόμενα μέλη με ειδικές ανάγκες κλπ.

ü Το πρόβλημα υγιεινής και καθαριότητας στα σχολεία μας είναι εξαιρετικά σημαντικό και μας αφορά όλους: γονείς, παιδιά, εκπαιδευτικούς.

Κι όμως, παρά τα παραπάνω και παρά τις υποσχέσεις, η Κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση επίλυσης των ως άνω αναφερόμενων προβλημάτων.
Ø Καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες στα σχολεία των παιδιών μας και διεκδικούμε:

Ø Μόνιμη, πλήρη και σταθερή εργασία με αορίστου χρόνου συμβάσεις και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα - Μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Ø Αξιοπρεπείς αμοιβές και επαναφορά όλου του κλάδου στα ΒΑΕ.

Ø Ανθρώπινες Συνθήκες Εργασίας, με τήρηση των κανόνων Υγιεινής & Ασφάλειας.

Ø Έγκαιρη και άμεση καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών.

Η Διοίκηση του Συνδέσμου

Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τους Ορους σχολιασμού πριν αναρτήσετε το σχόλιό σας. Υπεύθυνος για κάθε σχόλιο είναι ο ίδιος ο σχολιαστής και η συμμετοχή του στη συζήτηση τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτού του όρου.