Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

«Εκδήλωση Ενημέρωσης & Εκπαίδευσης για το Πρόγραμμα LIFE”

3,46 δις ευρώ διαθέτει το Πρόγραμμα LIFE για την χρηματοδοτική περίοδο 2014-2020. Το Πρόγραμμα LIFE αποτελεί το....
χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι δημόσιοι φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, μη κυβερνητικές οργανώσεις, πανεπιστήμια και ιδιωτικές εταιρείες. Στελέχη δυνητικών δικαιούχων προερχόμενα από φορείς της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας συμμετείχαν στην «Εκδήλωση Ενημέρωσης & Εκπαίδευσης για το Πρόγραμμα LIFE – Πρόσκληση 2017», που συνδιοργανώνουν στην Θεσσαλονίκη, το διήμερο 29-30 Μαρτίου 2017 η «Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE» και η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) , υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ) και με την υποστήριξη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τις εργασίες της «Εκδήλωσης Ενημέρωσης & Εκπαίδευσης» άνοιξε, με χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ κ Λάζαρος Κυρίζογλου, Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη έντασης των προσπαθειών όλων (Κράτος-Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων), για την πληρέστερη δυνατή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών οριζόντων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Εκ μέρους της ΕΕΤΑΑ χαιρετισμό απηύθυνε η κα Γεωργία Γκόνου, Διευθύντρια Κατάρτισης και Απασχόλησης της ΕΕΤΑΑ, εκφράζοντας ευχαριστίες στην ΠΕΔΚΜ για την ενεργό υποστήριξη κάθε πρωτοβουλίας ενημέρωσης των Δήμων και των, κατά περίπτωση, αρμοδίων στελεχών τους. Εκ μέρους του ΑΠΘ τις εργασίες της εκδήλωσης χαιρέτισε ο κ. Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, καθηγητής της Σχολής Οικονομικών Επιστημών. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης αφιερώθηκε στην Πληροφόρηση των συμμετεχόντων, με την παρουσίαση των γενικών χαρακτηριστικών του Προγράμματος LIFE, την ανάλυση των τομέων προτεραιότητας (έργα/περιβάλλον, έργα/φύση και βιοποικιλότητα, υπό-πρόγραμμα Δράση για το Κλίμα), την ανάλυση των κριτηρίων αξιολόγησης, την παράθεση των πηγών πληροφόρησης για το LIFE (νομοθεσία, εργαλεία και στατιστικά), την παρουσίαση του ρόλου της Ελληνικής Task Force για το LIFE και την παρουσίαση ορισμένων έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το Πρόγραμμα LIFE. Μετά την συζήτηση και το σύντομο διάλειμμα, ακολούθησε το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης: “Σεμινάριο Συγγραφής Προτάσεων LIFE», απευθυνόμενο στα Στελέχη που θα ασχοληθούν με την κατάρτιση των προτάσεων των φορέων τους. Το Σεμινάριο ολοκληρώνεται αύριο Πέμπτη 30-03-2017, στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας.

Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τους Ορους σχολιασμού πριν αναρτήσετε το σχόλιό σας. Υπεύθυνος για κάθε σχόλιο είναι ο ίδιος ο σχολιαστής και η συμμετοχή του στη συζήτηση τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτού του όρου.