Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

LIVE: Η συζήτηση για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τα εξοπλιστικά

Στη Βουλή συζητείται η πρόταση της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ σχετικά με....
τη συγκρότηση ειδικής προανακριτικής επιτροπής για τα εξοπλιστικά επί υπουργίας Γιάννου Παπαντωνίου.

Η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή, αν συσταθεί, θα έχει σκοπό να διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος, τα άρθρα 153 και επ. του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν.3961/2011, με αντικείμενο την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, με την οποία αναφέρονται στις με αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42, ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ 2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς μεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά με την ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο 263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (σύμφωνα με το Ν.2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην πρόταση.

Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τους Ορους σχολιασμού πριν αναρτήσετε το σχόλιό σας. Υπεύθυνος για κάθε σχόλιο είναι ο ίδιος ο σχολιαστής και η συμμετοχή του στη συζήτηση τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτού του όρου.