Σάββατο, 14 Μαΐου 2016

Versace : "δεν έχουμε καμία σχέση με το υαλουρονικό Versace 19.69 "

Καμία νομική, εμπορική ή άλλου είδους σχέση ή επιχειρηματική σύνδεση με την εταιρεία υπό την επωνυμία «Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo S.r.l.», ή με οποιοδήποτε άλλο...
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που συνδέεται διεθνώς ή μη με την εταιρεία «Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo S.r.l.». έχει η Gianni Versace S.P.A. με έδρα στο Μιλάνο της Ιταλίας και η Versace G. Versace Hellas S.A., πλήρους ιδιοκτησίας θυγατρική της.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η «G. Versace Hellas S.A.» (G. Versace Hellas Α.Ε.) είναι πλήρους ιδιοκτησίας θυγατρική της «Gianni Versace S.P.A.», και είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Επιμελητήριο Πειραιώς.

Η Gianni Versace S.P.A., με έδρα στο Μιλάνο της Ιταλίας και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 04636090963, είναι η αποκλειστική κάτοχος του εμπορικού σήματος «Versace» και του λογότυπου με τη Μέδουσα (με ή χωρίς το μοτίβο με το ελληνικό κλειδί), μεταξύ άλλων. Το αναφερόμενο λογότυπο και εμπορικό σήμα είναι ως ανωτέρω.

Το «Versace» είναι, διεθνώς και μη, ένα πασίγνωστο και εξέχον εμπορικό σήμα, και βρίσκεται πολλά χρόνια υπό την προστασία του WIPO (World Intellectual Property Organization – Παγκόσμιος Οργανισμός Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων). Είναι σήμα κατατεθέν στο διεθνές μητρώο, γεγονός που του παρέχει προστασία έναντι ατόμων και εταιρειών που αποπειρώνται να εκμεταλλευτούν ή να αποκομίσουν όφελος από την εικόνα και τη φήμη του εμπορικού σήματος.

Επιπλέον, το εμπορικό σήμα «Versace» έχει κατατεθεί και ανακοινωθεί στο OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς) εκ μέρους της «Gianni Versace S.P.A.» και προστατεύεται από το Νόμο

Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τους Ορους σχολιασμού πριν αναρτήσετε το σχόλιό σας. Υπεύθυνος για κάθε σχόλιο είναι ο ίδιος ο σχολιαστής και η συμμετοχή του στη συζήτηση τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτού του όρου.