Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016

Κι όμως, το αντίθετο του "αυστηρό" είναι "το επιεική" κι όχι "το επιεικές"

Το επιεική ;;;
Η αλήθεια είναι μας ξενίζει πάρα πολύ, εμάς του άνω των -άντα η λέξη "το επιεική", ως ουδέτερο του "ο επιεικής". Ο καθένας από μας θα έλεγε ότι το ουδέτερο του "ο επιεικής" είναι ....
"το επιεικές" Δυστυχώς όμως, το σωστό για τη σημερινή ορθογραφία είναι "το επιεική", όπως διαβεβαιώνουν στις απαντήσεις τους, τα μεγαλύτερα φροντιστήρια της χώρας.

Μην το googlάερετε ! Το "επιεική" ως ουδέτερο, δεν υπάρχει στο διαδίκτυο, υπάρχει όμως προφανώς στα σχολικά βιβλία.

Υπήρξε θέμα 5 μονάδων, στη Νεοελληνική Γλώσσα, σήμερα 16-5-2016.

Συγκεκριμένα, το θέμα έλεγε:

β) Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του
κειμένου:
οικεία, επιδέξιος, ωφέλεια, αξία, αυστηρό.

και η σωστή απάντηση -σύμφωνα με τα φροντιστήρια- είναι:
η πρώτη στήλη είναι από τα νέο φροντιστήρια , η δεύτερη από το φροντιστήριο φασμα και η τρίτη από το φροντιστήριο πουκαμισάς 
και αυτή από το Ορόσημο
και αυτή από το φροντιστήριο Βακάλης της Θεσσαλονίκης


Όλα τα φροντιστήρια λοιπόν  συμφωνούν ότι το ουδέτερο του επιεικής είναι επιεική.

Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τους Ορους σχολιασμού πριν αναρτήσετε το σχόλιό σας. Υπεύθυνος για κάθε σχόλιο είναι ο ίδιος ο σχολιαστής και η συμμετοχή του στη συζήτηση τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτού του όρου.