Τρίτη, 3 Μαΐου 2016

Ολόκληρη η Έκθεση της Ε.Ε. για την Ελλάδα 2016

Δείτε τις δύο σελίδες που αφορούν την Ελλάδα:
Επιστροφή στην ανάπτυξη το 2ο εξάμηνο του έτους για την Ελλάδα
Σύμφωνα με τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις της ΕΕ που δημοσιεύονται σήμερα, η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη αναμένεται να παραμείνει συγκρατημένη, καθώς έχουν επιβραδυνθεί οι επιδόσεις των βασικών εμπορικών εταίρων της και αρχίζουν να υποχωρούν ορισμένοι από τους μέχρι σήμερα ευνοϊκούς παράγοντες. Κατά συνέπεια, η αύξηση του ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να συνεχιστεί με συγκρατημένους ρυθμούς κατά την περίοδο 2015-2017.
Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής, το ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να ανέλθει σε 1,6% το 2016 και σε 1,8% το 2017, έναντι 1,7% το 2015 (χειμερινές προβλέψεις: 1,6% το 2015, 1,7% το 2016 και 1,9% το 2017). Η αύξηση του ΑΕΠ στην ΕΕ αναμένεται να υποχωρήσει από 2,0% κατά το περασμένο έτος σε 1,8% το 2016, προτού ανέλθει σε 1,9% το 2017 (χειμερινές προβλέψεις: 1,9% το 2015, 1,9% το 2016 και 2,0% το 2017).
Η ιδιαίτερα διευκολυντική νομισματική πολιτική έχει θέσει τις βάσεις για την ανάκαμψη των επενδύσεων, καθιστώντας ευκολότερη και φθηνότερη την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Η δημοσιονομική πολιτική στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να στηρίξει την ανάπτυξη κατά το τρέχον έτος. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν εκ νέου στις αρχές του 2016 και παρέτειναν την αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος, η ισχύς της στήριξης αυτής θα εξασθενήσει σταδιακά καθώς θα ανακάμπτει η τιμή του πετρελαίου. Ομοίως, αν και οι εξαγωγές της ζώνης του ευρώ εξακολουθούν να επωφελούνται σε ορισμένο βαθμό από την προηγούμενη υποτίμηση του ευρώ, η πρόσφατη ανάκαμψη του νομίσματος θα μπορούσε να καταστήσει πιο ευάλωτη τη ζώνη του ευρώ στις επιπτώσεις της επιβράδυνσης της εξωτερικής ανάπτυξης.
Όσον αφορά στην Ελλάδα σημειώνεται ότι "η ελληνική οικονομία επέδειξε αξιοσημείωτη αντοχή το 2015" και ότι "η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να επανέλθει κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016 και να επιταχυνθεί το 2017 χάρη στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και τον αντίκτυπο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Μετά την ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών το 2015 πέραν των προβλέψεων και την πρόσθετη δέσμη δημοσιονομικών μέτρων που βρίσκεται στο στάδιο της οριστικοποίησης της από τις αρχές, το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω".
Αναφέρεται επίσης ότι οι προβλέψεις χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα καθώς "η προβλεπόμενη ανάκαμψη εξαρτάται από την έγκαιρη ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος του ΕΜΣ (Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας), καθώς και από τις θετικές χρηματοοικονομικές και εμπορικές εξελίξεις".

Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τους Ορους σχολιασμού πριν αναρτήσετε το σχόλιό σας. Υπεύθυνος για κάθε σχόλιο είναι ο ίδιος ο σχολιαστής και η συμμετοχή του στη συζήτηση τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτού του όρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: