Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Η παγκόσμια πρωτοτυπία στο νομοσχέδιο του ΟΑΣΘ !

Λέει η παράγραφος 6 του άρθρου 23 του σχεδίου νόμου:


6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και µέχρι τον κατά την παρ. 4 διορισµό οργάνων, η δράση και οι αρµοδιότητες των υφιστάµενων κατά τη δηµοσίευση του παρόντος οργάνων του Ο.Α.Σ.Θ. περιορίζονται µόνο σε όσες είναι απολύτως αναγκαίες για την εκτέλεση του προσωρινού συγκοινωνιακού έργου σύµφωνα µε τους σκοπούς του παρόντος νόµου. Οι κάθε είδους αποφάσεις των υφιστάµενων κατά τη δηµοσίευση του παρόντος οργάνων  (σ.σ. της δοίκησης Στεφανίδη) που εκδόθηκαν από την ηµέρα κατάθεσης του σχεδίου νόµου στη Βουλή (;;;) και οι οποίες συνεπάγονται ανάλωση της περιουσίας του Ο.Α.Σ.Θ. ή προκαλούν δαπάνη άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, πλην της δαπάνης µισθοδοσίας, αναστέλλονται και δεν εκτελούνται έως ότου επικυρωθούν από τα όργανα που διορίζονται σύµφωνα µε τη παράγραφο 4. (σ.σ.: τη νέα δοτή διοίκηση)

(δείτε το νομοσχέδιο εδώ)


Με απλά λόγια:
η σημερινή διοίκηση, δεν μπορεί να πληρώσει δαπάνες άνω των 10.000 ευρώ "από την ηµέρα κατάθεσης του σχεδίου νόµου στη Βουλή" .
Και ερωτάται:
Ποιά είναι η ηµέρα κατάθεσης του σχεδίου νόµου στη Βουλή; 
Με ποιά διαδικασία ενημερώνεται κανείς νόμιμα για την κατάθεση;  Για τους ψηφισθέντες νόμους, όλοι ξέρουμε ότι ισχύουν από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ. Η κατάθεση ενός σ/ν, πού δημοσιεύεται, ώστε να παράγει έννομα αποτελέσματα;
Πώς θα το ξέρει ο ΟΑΣΘ ώστε να εφαρμόζει μια διάταξη ....πριν ψηφιστεί;
Κι αν η υπερψήφιση του ν/σ  αργήσει μέρες, εβδομάδες, μήνες, χρόνια; Κι αν δεν ψηφιστεί τελικά;
Για σχέδιο πρόκειται ! Αν κάνει μήνες να ψηφιστεί πώς θα λειτουργεί ο ΟΑΣΘ;  Το πετρέλαιο πώς θα το πληρώνει; 

Παγκόσμια πρωτοτυπία, να ισχύει διάταξη ΠΡΙΝ ψηφιστεί και να καθορίζεται ημερομηνία εφαρμογής μιας υποχρέωσης, απολύτως αόριστη ! Εσείς μπορείτε να βρείτε αν κατατέθηκε και πότε το νομοσχέδιο; Και πού να κατατεθεί; Στις επιτροπές; Στην Ολομέλεια; Τι εννοεί ο ποιητής;
Είναι σοβαρός αυτός που έγραψε το άρθρο 23;


makpress


Τα κώματα δεν θα πάρουν θέση σε αυτή τη νομοθετική παράνοια;

Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τους Ορους σχολιασμού πριν αναρτήσετε το σχόλιό σας. Υπεύθυνος για κάθε σχόλιο είναι ο ίδιος ο σχολιαστής και η συμμετοχή του στη συζήτηση τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτού του όρου.