Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

Επιστολή ΟΑΣΘ στους μετόχους για δικαστικούς αγώνες

Με επιστολή του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του καταργηθέντος πλέον -με ....
το Νόμο 4482/2017 - ΟΑΣΘ, Χρήστου Στεφανίδη, ο Οργανισμός ενημερώνει τους πρώην πλέον μετόχους του, ότι δεν θα πρέπει να "κινούνται δικαστικά κατά του ως άνω νόμου", που κατά την κρίση του ΟΑΣΘ είναι αντισυνταγματικός.

Στην ίδια επιστολή, ο π.Πρόεδρος του ΟΑΣΘ καλεί τους μετόχους να απέχουν από δικαστικές διαμάχες και να αφήσουν το "παρόν εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο", να χειριστεί το θέμα.

Τέλος, ο π.Πρόεδρος του ΟΑΣΘ, ενημερώνει τους μετόχους ότι σύντομα θα κληθούν σε Γενική Συνέλευση ! Όλα αυτά, μετά την ήδη νομοθετημένη κατάργηση του Οργανισμού. Κάπως αργά...


Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τους Ορους σχολιασμού πριν αναρτήσετε το σχόλιό σας. Υπεύθυνος για κάθε σχόλιο είναι ο ίδιος ο σχολιαστής και η συμμετοχή του στη συζήτηση τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτού του όρου.