Πέμπτη 24 Μαΐου 2018

Υποχρεωτικά ΚΛΕΙΣΤΑ θα είναι όλα τα εμπορικά καταστήματα Θεσσαλονίκης, του Αγίου Πνεύματος

Υποχρεωτικά ΚΛΕΙΣΤΑ θα είναι όλα τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα πώλησης τροφίμων του Νομού Θεσσαλονίκης, τη...
Δευτέρα 28 Μαΐου 2018, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 22/19777/10-05-2002 Απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης, η οποία δεν έχει ανακληθεί.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου