Τετάρτη 30 Μαΐου 2018

Δεν θα χτιστεί ο οικισμός "Αγία Αναστασία"

Μεγάλη δικαστική επιτυχία για το Δήμο Θερμαϊκού
Νίκη του Δήμου Θερμαϊκού επετεύχθη με την υπ’ αριθμ. 293/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε .....
εκδίκαση υπόθεσης σχετικά με τη δυνατότητα αξιοποίησης και χρήσης ακίνητης περιουσίας.

Για τα 247,5 στρέμματα στην περιοχή της Επανομής, αποκτηθέντα το 1994 ως τμήμα αγροκτήματος, παρά τον εξαρχής χαρακτηρισμό τους ως μη οικιστικού χαρακτήρα, εκδηλώθηκε η διάθεση αξιοποίησής τους για τη δημιουργία παραθεριστικών κατοικιών για την εξυπηρέτηση των μελών του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού «Αγ. Αναστασία».

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με τη λήψη της παραπάνω απόφασης, κατ’ ουσία επιβεβαίωσε το χαρακτηρισμό της συγκεκριμένης έκτασης ως γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, η προστασία της οποίας ως φυσικό κεφάλαιο είναι συνταγματικώς επιβεβλημένη, εμπίπτοντας στους κανόνες της βιώσιμης ανάπτυξης με τη διατήρηση και την ορθή διαχείρισή της και κατ’ επέκταση, αποκλείοντας την οικιστική της εκμετάλλευση.

Για την επιτυχή έκβαση της υπόθεσης, ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, κ. Γιάννης Μαυρομάτης, δήλωσε : «Ο μεγάλος αυτός δικαστικός αγώνας που κέρδισε ο Δήμος Θερμαϊκού έρχεται να συνηγορήσει υπέρ της εναρμόνισης των επιλογών αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας προς την προστασία του πρωτογενούς τομέα και συνακόλουθα προς την υπεράσπιση των προοπτικών ανάπτυξης της περιοχής. Αναγνωρίζοντας την τεράστια σημασία και ανταγωνιστικότητα της γεωργίας και των καλλιεργειών στην τοπική οικονομία, αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος της ανάγκης για διαφύλαξη της γεωργικής γης και του χαρακτήρα της περιοχής. Υπέρ ακριβώς της ανάγκης αυτής τέθηκε και το Συμβούλιο της Επικρατείας με την απόφασή του και για το λόγο αυτό η ικανοποίησή μας είναι μεγάλη».


Περαία, 30 Μαΐου 2018