Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

Απόφαση για τους δασικούς χάρτες

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας,


με την 48/2017 απόφασή του,

1.- Αναγνωρίζει την αναγκαιότητα και εξαίρει την σημασία της κατάρτισης και κύρωσης των δασικών χαρτών, έργο με πολλαπλά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για την Χώρα και τους Πολίτες της, που θα συμβάλει στην κατάρτιση του Εθνικού Δασολογίου και που αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου.

2.- Προτείνει, για την βελτίωση της διαδικασίας υλοποίησης αυτού του έργου, να αναληφθούν από την Πολιτεία οι ακόλουθες νομοθετικές πρωτοβουλίες:

(α).- για τις εκτάσεις που καλλιεργούνται:
(α.i).- Να δοθεί η δυνατότητα για τις εκτάσεις που ανήκουν ιδιοκτησιακά στο Ελληνικό Δημόσιο, και φαίνονται ως δασικές (ΔΑ στον δασικό χάρτη), ενώ καλλιεργούνται και έχουν ενταχθεί στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ:
· να μην κατατίθεται αντίρρηση από τον γεωργό / ιδιοκτήτη,
· να δίνεται χρόνος για την υπαγωγή της έκτασης στην διαδικασία εξαγοράς ή αλλαγή χρήσης με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία,
· να απλουστευτούν οι διαδικασίες εξαγοράς και αλλαγής (π.χ. μείωση τιμήματος εξαγοράς και περιβαλλοντικού τέλους, δυνατότητα διακανονισμού δόσεων),
· να έχουν ΜΟΝΟ γεωργική χρήση.
(α.ii).- Να δοθεί η δυνατότητα για τις εκτάσεις που ανήκουν ιδιοκτησιακά σε ΟΤΑ, και φαίνονται ως δασικές (ΔΑ στον δασικό χάρτη), ενώ καλλιεργούνται και έχουν ενταχθεί στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ:
· να μην κατατίθεται αντίρρηση από τον γεωργό / ιδιοκτήτη (Δήμο),
· να απαλλαγούν ΠΛΗΡΩΣ οι ΟΤΑ ως ΝΠΔΔ από το περιβαλλοντικό τέλος αλλαγής χρήσης,
· να έχουν ΜΟΝΟ γεωργική χρήση.

(β).- για τις εκτάσεις που εξαιρούνται της αναδάσωσης:
Ο σαφής προσδιορισμός των γεωργικών ή άλλων εκτάσεων (κατοικιών, κτισμάτων, εγκαταστάσεων κ.λπ.), που εξαιρούνται της αναδάσωσης μιας περιοχής, πρέπει να γίνει με μέριμνα και ευθύνη της Πολιτείας. Προτείνεται να εξαιρεθούν οι περιοχές αυτές, προσωρινά, της ανάρτησης και να αναρτηθούν μόλις η πολιτεία λύσει αυτό το θέμα.

(γ).- για τις αναδασωτέες εκτάσεις:
Να προωθηθεί τροπολογία του ν. 3889/2010, με την οποία θα ορίζεται ότι επιτρέπεται η άσκηση αντιρρήσεων για περιοχές των οποίων αμφισβητείται ο δασικός χαρακτήρας και οι οποίες βρίσκονται εντός του γενικού περιγράμματος της αναδασωτέας έκτασης. Επίσης, με την ίδια τροπολογία να ορίζεται ότι οι Δασάρχες υποχρεούνται να εφαρμόσουν την ανάκληση της αναδάσωσης άμεσα.

(δ).- για τα Τέλη Αντίρρησης:
Να γίνει περαιτέρω δραστική μείωση των τελών αντίρρησης για τους πολίτες και πλήρης απαλλαγή των ΟΤΑ ως ΝΠΔΔ από αυτά, όπως ισχύει για το Δημόσιο.

(ε).- για τον χρόνο υποβολής των αντιρρήσεων:
Να δοθεί παράταση του χρόνου υποβολής αντιρρήσεων κατά 4 μήνες, δηλαδή η συνολική διάρκεια να είναι έξι μήνες.

(ς).- για τις Επιτροπές Εξέτασης των Αντιρρήσεων:
Να εκδοθεί οδηγία από το Υπουργείο για τη σύσταση των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων, ώστε το 2ο μέλος που ορίζεται από τον ν. 3889/2010 ότι μπορεί να είναι δασολόγος ή γεωπόνος ή τοπογράφος ΠΕ ή ΤΕ, να ορίζεται με πρόταση των κατά τόπους ΠΕΔ, μεταξύ υπαλλήλων του Δημοσίου ή Δήμων ή άλλων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

3.- (α).- Επισημαίνει πως, για την ενημέρωση των πολιτών, θα πρέπει να οργανωθούν άμεσα ενημερωτικές συγκεντρώσεις σε κάθε Δήμο, με συνεργασία των Δασικών Υπηρεσιών και των Δήμων.
(β).- Καλεί όσους Δήμους δεν έχουν αποστείλει ακόμη τα όρια των εγκεκριμένων ή μη σχεδίων πόλης, των οικιστικών πυκνώσεων, και των περιοχών εποικισμού και αναδασμών, να προβούν το ταχύτερο στην υποβολή αρμοδίως των σχετικών στοιχείων.-

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ
Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τους Ορους σχολιασμού πριν αναρτήσετε το σχόλιό σας. Υπεύθυνος για κάθε σχόλιο είναι ο ίδιος ο σχολιαστής και η συμμετοχή του στη συζήτηση τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτού του όρου.