Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού, καλούνται τα μέλη της ''ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ'' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ να...
προσέλθουν σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017,ημέρα Κυριακή ώρα 10.30΄π.μ., στο εντευκτήριο αυτής (Στρατηγού Καλλάρη 2)
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :
Ανακοινώσεις επί των πεπραγμένων
Ανάγνωση εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής και έγκριση αυτής
Προτάσεις και Ανακοινώσεις
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 την ίδια ώρα ,στην αυτή αίθουσα και με τα αυτά θέματα ημερήσιας διάταξης , χωρίς άλλη ειδοποίηση και θα θεωρηθεί σε απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν παρευρεθούν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τους Ορους σχολιασμού πριν αναρτήσετε το σχόλιό σας. Υπεύθυνος για κάθε σχόλιο είναι ο ίδιος ο σχολιαστής και η συμμετοχή του στη συζήτηση τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτού του όρου.