Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απαντά για το δέντρο που κόπηκε στη Ροτόντα !

by the way, με εκείνη την υπογειοποίηση των κάδων τι γίνεται;
Στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την κοπή ενός δέντρου στο χώρο του μνημείου της Ροτόντας απάντησε με επίσημη ανακοίνωση ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και....
Καθαριότητας, Θανάσης Παππάς.
«Το δένδρο το οποίο κόπηκε ήταν του είδους Ailanthus altissima, με κοινή ονομασία Αείλανθος ή βρωμούσα ή βρωμοκαρυδιά. Το δένδρο αυτοφυώς είχε αναπτυχθεί, όπως σε πολλές περιπτώσεις συμβαίνει με το συγκεκριμένο είδος, εντός και στο όριο του τοιχίου που περιβάλλει τη Ροτόντα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Η απομάκρυνση του δένδρου προβλεπόταν από εγκεκριμένη μελέτη της αρχαιολογικής υπηρεσίας για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της Ροτόντα. Το συνεργείο του Δήμου Θεσσαλονίκης κλήθηκε μετά από έγγραφο αίτημα της αρχαιολογικής υπηρεσίας να συνδράμει στην κοπή του δένδρου λόγω της αναγκαιότητας χρήσης καλαθοφόρου οχήματος», τονίζεται.

Ταυτόχρονα, ο Αντιδήμαρχος πρόσθεσε ότι υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία για τον περιορισμό αυτού του είδους δέντρου «επειδή η παρουσία του πέρα από την όποια αισθητική υποβάθμιση ή καταστροφή δομικών στοιχείων στις αστικές περιοχές, προκαλεί οικολογική και περιβαλλοντική υποβάθμιση, περιορίζοντας τα ενδημικά είδη χλωρίδας και τη βιοποικιλότητα της περιοχής στην οποία αναπτύσσεται».


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
29-12-2015
Ώρα αποστολής: 15.25

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Σε ανακοίνωση σχετικά με την κοπή ενός δένδρου στο χώρο του μνημείου της Ροτόντας, προχώρησε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, Θανάσης Παππάς:

Αναφορικά με δημοσιεύματα και διαμαρτυρίες για την κοπή δένδρου στον αρχαιολογικό χώρο στη Ροτόντα, γίνεται γνωστό ότι:
• Το δένδρο το οποίο κόπηκε ήταν του είδους Ailanthus altissima, με κοινή ονομασία Αείλανθος ή βρωμούσα ή βρωμοκαρυδιά
• Για την κοπή του δένδρου εργάστηκαν συνεργείο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού περιβάλλοντος και συνεργείο της αρχαιολογικής υπηρεσίας
• Κατά την διάρκεια της κοπής παρόντες ήταν ο Ευάγγελος Ματζίρης, δασολόγος – περιβαλλοντολόγος του Δήμου Θεσσαλονίκης και προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης Κήπων, ο Σταμάτιος Χονδρογιάννης, αρχαιολόγος, προϊστάμενος της αρχαιολογικής υπηρεσίας και η Όλγα Μπακιρτζή, γεωπόνος – αρχιτέκτων τοπίου της αρχαιολογικής υπηρεσίας
• Το συνεργείο του Δήμου Θεσσαλονίκης κλήθηκε μετά από έγγραφο αίτημα της αρχαιολογικής υπηρεσίας να συνδράμει στην κοπή του δένδρου λόγω της αναγκαιότητας χρήσης καλαθοφόρου οχήματος
• Η απομάκρυνση του δένδρου προβλεπόταν από εγκεκριμένη μελέτη της αρχαιολογικής υπηρεσίας για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της Ροτόντα
• Το δένδρο αυτοφυώς είχε αναπτυχθεί, όπως σε πολλές περιπτώσεις συμβαίνει με το συγκεκριμένο είδος, εντός και στο όριο του τοιχίου που περιβάλλει τη Ροτόντα

Με δεδομένα ότι:
• Το δένδρο βρισκόταν σε σημείο που ήταν χαρακτηρισμένο ως «αρχαιολογικός χώρος» και άρα υπόκειται στη σχετική νομοθεσία
• Η απομάκρυνση του προβλεπόταν και ήταν εγκεκριμένη σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία για τους αρχαιολογικούς χώρους
• Υπήρχε αίτημα της αρχαιολογικής υπηρεσίας προς τη Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος για διευκόλυνση των απαιτούμενων εργασιών, λόγω και της εκδήλωσης του ανοίγματος του μνημείου στο κοινό της πόλης
• Το συγκεκριμένο είδος δένδρου χαρακτηρίζεται λόγω του τρόπου ανάπτυξής του, ως ζιζάνιο χωροκατακτητικό
• Υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία για τον περιορισμό του, επειδή η παρουσία του πέρα από την όποια αισθητική υποβάθμιση ή καταστροφή δομικών στοιχείων στις αστικές περιοχές, προκαλεί οικολογική και περιβαλλοντική υποβάθμιση, περιορίζοντας τα ενδημικά είδη χλωρίδας και τη βιοποικιλότητα της περιοχής στην οποία αναπτύσσεται
• Το συγκεκριμένο δένδρο λόγω του σημείου έκπτυξής του δημιουργούσε θέματα ασφάλειας των πολιτών και επισκεπτών του μνημείου
• Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η αρχαιολογική υπηρεσία συνεργάζονται άριστα τον τελευταίο καιρό σε πολλές δράσεις
ορθώς απομακρύνθηκε το συγκεκριμένο δένδρο και ορθώς σε αυτό συνέδραμε το Τμήμα Συντήρησης Κήπων, του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η ίδια λύση επιλέγεται, άλλωστε, για όλα τα δένδρα του συγκεκριμένου είδους που βρίσκονται σε δημόσιους χώρους και παρουσιάζουν παρόμοια εικόνα και κατάσταση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου