Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την κάλυψη θέσεων Διοικητών Νοσοκομείων - Ποιά είναι τα 12 προσόντα που απαιτούνται


Απαραίτητο προσόν είναι, να συμμετείχαν οι υποψήφιοι σε "εθελοντικές οργανώσεις στο χώρο της υγείας" !!!!!!!!!!!!!!!!!
Ούτε στην Ουγκάντα του Ιντί Αμιν δεν έστησαν  τόσο απροκάλυπτα τους "διαγωνισμούς. Δηλαδή για να είναι κανείς διοικητής νοσοκομείου, πρέπει να ήταν μέλος ΜΚΟ !!!
Αναρτήθηκε σήμερα στη «Διαύγεια» η προκήρυξη για την κάλυψη των...
θέσεων των διοικητών και των αναπληρωτών διοικητών στα νοσοκομεία της χώρας. Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η 19η Ιανουαρίου και ώρα 15:00. Το απαραίτητο προσόν που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι, (όπως και στις προηγούμενες προκηρύξεις) το πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ. 


Τα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν είναι τα παρακάτω:


 1. Διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με τις υπηρεσίες υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά. 
 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με τη διοίκηση, οικονομικά και πληροφορική μονάδων υγείας ή άλλος συναφής τίτλος σπουδών στη διοίκηση και τα οικονομικά. 
 3. Τίτλοι σπουδών στο εξωτερικό σε συναφές αντικείμενο με τη διοίκηση νοσοκομείων ή επαγγελματικό έργο σε υπηρεσίες υγείας σε χώρες του εξωτερικού. 
 4. Εκπαιδευτικό έργο που αναγνωρίζεται σε ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ σχετικό με τις υπηρεσίες υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά ή διεθνείς δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα περιοδικά για τις υπηρεσίες υγείας. 
 5. Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής ή άλλης επίσημης γλώσσας της ΕΕ που αποδεικνύεται από σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, ή σχετικό πιστοποιητικό επάρκειας τουλάχιστον επιπέδου Β2. 
 6. Προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα επί 5ετία τουλάχιστον, ή σχέση με τους Οργανισμούς Υγείας ως επαγγελματίας για μια 10ετία τουλάχιστον. 
 7. Eπαγγελματική διαδρομή, όπως προκύπτει από θέσεις που υπηρέτησαν οι υποψήφιοι, καθώς και η γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώρισή τους. 
 8. Τυχόν συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες. 
 9. Προσωπικότητα και εκτίμηση δεξιοτήτων των υποψηφίων που απαιτούνται για τη θέση και η οποία θα προκύψει από την προφορική συνέντευξη και τη δοκιμασία αυτοαξιολόγησης. 
 10. Κοινωνικό έργο το οποίο αποδεικνύεται από τη συμμετοχή των υποψηφίων σε εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας. 
 11. Ηλικία μέχρι 65 ετών. 
 12. Επικόλληση άνω των 100 αφισών του συ.ριζ.α.


Οι Υγειονομικές Περιφέρειες θα καταχωρήσουν τις αιτήσεις σε συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση και θα τις αποστείλουν στο υπουργείο Υγείας όπου η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει όλους τους υποψήφιους και θα καταρτίσει τον τελικό κατάλογo.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου