Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015

Δυό λόγια γιά χορευτές ζεϊμπέκικου χοροῦ

Ἄλλη μιά φορά -εὐρισκόμενος σέ παρέα- ἔγινε κουβέντα γιά τό "ζεϊμπέκικο" (ἤ κατ΄ἄλλους γιά τήν "ζεμπεκιά") καί ἀκούστηκαν τά ὅσα μύρια παράδοξα, γι΄ αὐτόν τόν καταπληκτικό παραδοσιακό ...
χορό, πού κακοποιεῖται ὅσο κανένας ἄλλος.

Ἀκούστηκε δηλαδή ὅτι τό ζε(ϊ(μπέκικο εἶναι ἔνας χορός πού βγάζεις τά ἐσώψυχα σου, ὅτι εἶναι ἕνας χορός μυστικιστικός (ἔλεος), καί ὅτι ὁ χορευτής εἶναι κάτι σάν...περιστρεφόμενος δερβίσης (ξανά ἔλεος).

Πολλοί δέ, εἶναι αὐτοί πού ἰσχυρίζονται ὅτι ὁ ζεϊμπέκικος χορός δέν ἔχει βήματα, ἀλλά μόνο φιγοῦρες.

Ὅλα αὐτά εἶναι πλήρως λαναθσμένα, -ἐκτός ἀπ΄ὅτι βγάζεις τά ἐσώψυχα σου, ὅπως συμβαίνει ἄλλωστε σέ κάθε χορό - κι΄ἐξηγούμαστε:

1) Ὁ χορός αὐτός, ὀνομάζεται ζεϊμπέκικος (χορός), οὔτε ζε(ϊ)μπέκικο (οὐδέτερο) οὔτε ζεμπεκιά (θηλυκό)
2) Ὁ χορός αὐτός οὔτε μυστικιστικός εἶναι, οὔτε ἕνας μερακλωμένος χορευτής εἶναι περιστρεφόμενος δερβίσης (εἴπαμε, ἔλεος, νά μήν τό ξαναποῦμε.)
3) Ὁ ζεϊμπέκικος χορός, βασίζεται σέ μιά μελωδία (9/8 ἤ 9/4 μερικές φορές), ἄρα ὅπως ὅλοι οἱ χοροί ἔχει καί παραέχει βή-μα-τα! (κίνηση πρός ὁπουδήποτε ἤ ἐπιτόπια)

Στό σημεῖο πού γίνεται λάθος, εἶναι ὅτι γίνεται μπέρδεμα μεταξύ βήματος καί φιγούρας.

Ἄλλο πράμα εἶναι τά βήματα, (κίνηση πρός ὁπουδήποτε ἤ ἐπιτόπια) πού ὑποτάσσοντα στόν ρυθμό τῆς μελωδίας, καί ἄλλο οἱ φιγοῦρες πού ὑποτάσσονται στά βήματα, πού μέ τήν σειρά τους ὑποτάσσοντια -ὅπως εἴπαμε- στόν ρυθμό.
Ἀπλουστεύουμε τά πράγματα δίνοντας τήν ἐξῆς εἰκόνα.

Ἄς ὐποθέσουμε ὅτι παρακολουθοῦμε ἕνα κυκλικό παραδοσιακό χορό. Θά παρατηρήσουμε ὄτι ἐνῶ οἱ χορευτές ὅλοι κάνουν τά ἴδα βήματα, ὁ πρωτοχορευτής κάνει φιγοῦρες, ὑποτασσόμενος ὅμως στόν ρυθμό.

Παραδίπλα χορεύει ἄλλος ἔνας κῦκλος τόν ἴδιο χορό, καί ὁ ἐκεῖ πρωτοχορευτής κάνει τίς δικές του, διαφορετικές φιγοῦρες ἀπό τον ἄλλον πρωτοχορευτή, πατῶντας ὅμως καί αὐτός πάνω στόν ρυθμό.

Τί εἶδαμε; Δύο χορευτές, πού κάνουν διαφορετικές φιγοῦρες πατῶντας ὅμως σέ ρυθμό, δηλαδή σέ βή-μα-τα. (δεῖτε τό βίντεο)
Τό ἴδιο ἀκριβῶς κάνουν καί δύο χορευτές ζεϊμπέκικου. (ἀπ΄ αὐτούς πού ξέρουν ζεϊμπέκικο) Παίρνουν τά βήματα ἠ πατήματα τῆς ἴδιας μελωδίας, καί κάνουν τίς δικές τους φιγοῦρες.

Συμπερασματικά: Ὁ ζεϊμπέκικος χορός ἔχει βήματα λόγω τοῦ ρθμοῦ, δέν ἔχει ὅμως συγκεκριμένες φιγοῦρες Αὐτές ἀνήκουν ἐξ΄ὁλοκλήρου στόν χορευτή, καί ἔχουν νά κάνουν μέ τήν ἰδιοσυγκρασία του, τήν ἡλικία του, τόν σωματότυπο του κλπ


cummulus


υγ
Μεγάλη ζημιά κάνουν στόν χορευτή πού ξέρει ζεϊμπέκικο. ὅλοι αὐτοί πού κάνουν κῦκλο καί χτυπᾶνε παλαμάκαι, πέρα κι΄ἐξω ἀπ΄τόν ρυθμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου