Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

Καθυστερήσεις στη διαδικασία εκκαθάρισης του ΟΑΣΘ

Για τις καθυστερήσεις στην εκκαθάριση του ΟΑΣΘ και τις συνέπειες για τους μικρομετόχους του ΟΑΣΘ κατέθεσε ερώτηση η βουλευτής....
Β’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Μάρκου, προς του Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών.

Σύμφωνα με το άρ. 25 του ν. 4482/2017, το νέο ΔΣ του ΟΑΣΘ όφειλε κατά την πρώτη συνεδρίασή του να αναθέσει με διεθνή διαγωνισμό την αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης σε ελεγκτική εταιρία, η οποία πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της εντός 6 μηνών από την ανάθεση.

Παρότι έχουν περάσει 8,5 μήνες από τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΘ, η ανωτέρω διαδικασία δεν έχει ξεκινήσει. Αντ’ αυτού, τον Ιανουάριο του 2018, το Υπουργείο Υποδομών προκήρυξε συνοπτικό διαγωνισμό ύψους 74.400€ για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο άλλη διαδικασία, την απογραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΟΑΣΘ.

Όπως, όμως, το ίδιο το Υπουργείο Υποδομών ισχυρίστηκε ενώπιον του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ, η ανωτέρω ανάθεση δεν έχει καμία σχέση με την προβλεπόμενη στο άρθρο 25 του ν. 4482/2017 διαδικασία, αν και «[…]η περιουσία αυτή ενδεχομένως να μπορεί να αποτυπωθεί λογιστικώς από την ελεγκτική εταιρεία που θα αναλάβει κατά τις σχετικές διατάξεις του ν. 4482/2017 την αποτίμηση της περιουσίας του ΟΑΣΘ και την ειδική εκκαθάρισή του, περί της οποίας πάντως δεν πρόκειται εν προκειμένω.».

Οι καθυστερήσεις στη διαδικασία εκκαθάρισης έχουν σοβαρές συνέπειες για τους μικρομετόχους του ΟΑΣΘ. Αφενός, όσο δεν προχωράει η διαδικασία της ανάθεσης σε ελεγκτική εταιρεία, δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί η παρ. 4 του αρ. 25, που δίνει τη δυνατότητα σε μετόχους που δεν διαθέτουν άλλο μέσο βιοπορισμού για τους ίδιους και την οικογένειά τους να ζητήσουν προκαταβολή μέρους του τιμήματος. Αφετέρου, οι μέτοχοι του ΟΑΣΘ, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους δεν έχουν λάβει μέρισμα για την προηγούμενη χρονιά, θα κληθούν να πληρώσουν και φόρο επί του ανύπαρκτου αυτού μερίσματος

Η βουλευτής ρωτά τους αρμόδιους υπουργούς:

- Πως σχετίζονται οι δύο διαδικασίες αποτίμησης; Το αποτέλεσμα της μιας εκτίμησης θα δεσμεύει τη δεύτερη; Ποια από τις δύο θα υπερισχύει σε περίπτωση διαφοράς; Ποια η λειτουργική σχέση μεταξύ των δύο ελέγχων και των αποτελεσμάτων αυτών;
- Για ποιο λόγο κρίθηκε απαραίτητο να γίνουν δύο χωριστές διαδικασίες με τουλάχιστον διπλάσιο κόστος για τον έλληνα φορολογούμενο, αφού, κατά παραδοχή του Υπουργείου Υποδομών, η αποτίμηση της περιουσίας θα μπορούσε να αποτυπωθεί λογιστικώς κατά την αποτίμηση της περιουσίας και την ειδική εκκαθάριση από την ελεγκτική εταιρεία;
- Που οφείλεται η καθυστέρηση στην προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού βάσει του άρθρου 25 του ν. 4482/2017 και πότε θα ξεκινήσει η σχετική διαδικασία;
- Ποια πρόνοια έχει ληφθεί για την καταβολή προσωρινών αποζημιώσεων, αν είχε γίνει κάποια αναλογιστική μελέτη για το ύψος των αποζημιώσεων προς τους μετόχους του ΟΑΣΘ και ποιο είναι το περιεχόμενό της;
- Αν θα προχωρήσει η φορολόγηση των μικρομετόχων του ΟΑΣΘ για μερίσματα που δεν εισέπραξαν ποτέ και με ποιο αιτιολογικό;