Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

"Η έξοδος από το ευρώ δεν χρειάζεται να γίνει βίαια και καταστροφικά"

Όταν μπήκαμε στο ευρώ υπήρξε προετοιμασία δυο ετών. Ομοίως και η έξοδος μπορεί να αποφασιστεί να ...
προαναγγελθεί και να προετοιμαστεί κατάλληλα όπως θα έκανε κάθε πολιτισμένο κράτος.
Διαβάστε περισσότερα στο:

Η έξοδος από το ευρώ δεν χρειάζεται να γίνει βίαια και καταστροφικά