Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016

Ιστορικό Ψήφισμα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, που υπογράφουν 1.500 Μακεδόνες για το όνομα της FYROM

Tο Ψήφισμα υπογράφουν περισσότεροι από 1.500 επιφανείς Θεσσαλονικείς Μακεδόνες και εστάλη προς δημοσίευση σε όλα τα ΜΜΕ. Άντε νο δούμε, ποιά θα το δημοσιεύσουν !
Δείτε το:


Στο διαβιβαστικό της η ΕΜΣ γράφει:
Θεσσαλονίκη Τετάρτη 16 Μαρ. 2016

Κύριε Διευθυντά,

Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών σας παρακαλεί θερμά να δημοσιεύσετε, ει δυνατόν, την προσεχή Κυριακή 20 Μαρ.2016 το διαβιβαζόμενο στη συνέχεια Ψήφισμα που υπογράφουν περισσότεροι από 1.500 επιφανείς Θεσσαλονικείς Μακεδόνες.

Κρίνουμε αναγκαία τη δημοσίευση ολοκλήρου του Ψηφίσματος επειδή:
1ον Αυτοδικαίως διατυπώνει, με σαφήνεια και μετριοπάθεια, τα αληθινά αισθήματα και αιτήματα της ενεργού κοινωνίας της Θεσσαλονίκης, την οποίαν, σε μεγάλο και ουσιώδη βαθμό, εκπροσωπούν κατ’ αμάχητον δημοκρατικόν τεκμήριον οι υπογράφοντες.
2ον Η ζωντανή αυτή παραγωγική και μετριοπαθής κοινωνία της Θεσσαλονίκης παρουσιάζεται συχνά ως δήθεν εξτρεμιστική, ρατσιστική και φοβική από ορισμένα Μ.Μ.Ε. και δημόσια πρόσωπα, ως μη ώφειλε.
3ον Αυτοδιορισθέντες «ειδικοί» προκαλούν πλήρη σύγχυση στους πολίτες, σε πανελλαδική κλίμακα, όσον αφορά την επιβεβλημένη υπεράσπιση της Μακεδονίας μας και της ιδιοπροσωπίας μας.
Γι’ αυτό, Κύριε Διεθυντά, παρακαλούμε μελετήστε και δημοσιεύστε το συνημμένο Ψήφισμα, ώστε να ενημερωθεί έγκυρα η ελληνική κοινή γνώμη και ιδίως οι διαμορφωτές της..
Ως Ευρωπαίοι πολίτες ζητούν την αλληλεγγύη της διεθνούς κοινότητος στο κατοχυρωμένο ανθρώπινο δικαίωμά τους να αυτοπροσδιορίζονται ως Έλληνες Μακεδόνες, να διατηρούν την πολιτιστική κληρονομιά τους και την ταυτότητά τους. Τονίζουν ότι η περιγραφόμενη διαχρονική αλυτρωτική πολιτική των Σκοπίων παραβιάζει έως τώρα συγκεκριμένες θεμελειώδεις διατάξεις των καταστατικών Συνθηκών ΝΑΤΟ-Ε.Ε.
Τέλος ζητούν την αρωγή των Κρατών μελών της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ στην εξεύρεση μιας λύσης, η οποία δεν θα οδηγεί στον σφετερισμό της ελληνικής ταυτότητας, της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης ζητούν το ψήφισμά τους να τύχει της προσοχής των και να έχουν την συμπαράστασή των.
Το Ψήφισμα το οποίο εκδόθηκε με πρωτοβουλία Πανεπιστημιακών και επιχειρηματιών της Πόλης μας υπογράφουν 9 Ακαδημαϊκοί, 260 καθηγητές Πανεπιστημίων, 100 μεγάλοι επιχειρηματίες, 110 γιατροί, πρόεδροι μαζικών οργανώσεων, δικηγόροι και δικαστές, συγγραφείς και δημοσιογράφοι, ανώτατοι αξιωματικοί ε.α, ο Περιφερειάρχης και οι Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας, οι Πρυτάνεις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο Αντιπρόεδρος του Διεθνούς Πανεπιστημίου, οι τρεις Μητροπολίτες Θεσσαλονίκης, Νεάπολης και Καλαμαριάς, 9 Δήμαρχοι της Μείζονος Θεσσαλονίκης, οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων κ.ά.
Το Ψήφισμα, στην αγγλική γλώσσα έχει αποσταλεί σε 250 και πλέον αποδέκτες όπως: Γ.Γ του Ο.Η.Ε, Ειδικό εκπρόσωπο του Ο.Η.Ε Διαπραγματευτή του Ονόματος, Επίτροπο Διεύρυνσης της Ε.Ε, Ύπατο αρμοστή της Ε.Ε εξωτερικής πολιτικής, Υπουργούς Εξωτερικών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, Πρέσβεις Μόνιμοι αντιπρόσωποι στο ΝΑΤΟ, Πρόεδρο-Αντιπροέδρους και Επιτρόπους της Ε.Ε και άλλους.
Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, εκπληρώνοντας τον καταστατικό της σκοπό προς υπεράσπιση της ελληνικής Μακεδονίας, ανέλαβε ευχαρίστως να προωθήσει, να δημοσιοποιήσει, να τεκμηριώσει και να αναλύσει αρμοδίως σε διεθνή κλίμακα τις αυτοδίκαιες θέσεις του Ψηφίσματος, που προασπίζονται το Διεθνές Δίκαιο, το ευρωπαϊκό κεκτημένο, τη σταθερότητα και την ευημερία όλων ανεξαιρέτως των συνοίκων βαλκανικών Λαών και το δικαίωμα του μακεδονικού ελληνισμού στην εθνική του ταυτότητα και στην πολιτιστική του κληρονομιά.