Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Καταγγέλουν την Κ/Ξ του αγωγού TAP για "φθηνά κόλπα εξοικονόμησης χρημάτων"

EΝΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠ.ΠΟ.Α. ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Π.ΥΠ.ΠΟ)
ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ


"Άδειες άνευ αποδοχών κατά το δοκούν ..."
Καταγγελία κατά της κοινοπραξίας του αγωγού TAPΟ Σύλλογός μας καταγγέλλει την επαναλαμβανόμενη προσπάθεια της κοινοπραξίας BONATTI-J&P Αβαξ s.r.l. να υποχρεώσει τους εργαζόμενους σε άδεια, είτε άνευ αποδοχών είτε κανονική, χωρίς την συναίνεση τους, για την ημέρα της Μεγ.Παρασκευής.

Παρόλο που η κατασκευή του αγωγού TAP εμφανίζεται σήμερα ως η μέγιστη επένδυση και παράλληλο έργο για την ανάδειξη Πολιτισμού στην Ελλάδα, μέσω της κοινοπραξίας BONATTI-J&P Αβαξ s.r.l. ,που το εκτελεί, μόνον Πολιτισμένη συμπεριφορά δεν υφίσταται. Πίσω από την καλογυαλισμένη βιτρίνα κρύβονται επιμελώς συνθήκες εκβιαστικές και υποκινητικές.

Δεν σχολιάζουμε δε το γεγονός ότι ακόμη και οι τοπικές κοινωνίες δεν έχουν απολαύσει την περίφημη κοινωνική ευθύνη του TAP.
Από την αρχή του έργου προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με την ανάδοχο κοινοπραξία όσο και με τον κύριο του Έργου για την έγκαιρη διαπίστωση και γρηγορότερη επίλυση των εργασιακών προβλημάτων που θα προέκυπταν στο τεχνικό μέρος του έργου όπου εμπλέκεται το Υπ.Πο.Α.

Μοναδικός σκοπός μας οι ανθρώπινες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας όπως και η ταχύτερη και ασφαλέστερη ολοκλήρωση του Έργου.

Καμία διάθεση συνεργασίας δεν υπήρξε από την μεριά της κοινοπραξίας, με την υπεροψία να παίρνει την θέση της συνεργασίας. Οι καταγγελίες για συμπεριφορές τρομοκρατίας στα εργοτάξια, για άνιση μεταχείριση των εργαζομένων και υπαμειβόμενο ωρομίσθιο προσωπικό σε δυσχερείς εξειδικευμένες και απαιτητικές συνθήκες εργασίας πολλές. Και σαν να μην έφτανε μόνον αυτό όταν οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούσαν ή υπήρχαν προβλήματα στο έργο χωρίς όμως την υπαιτιότητα των εργαζομένων τους σταματούσαν, και εκ των υστέρων απαιτούσαν από αυτούς να υπογράψουν αίτημα αδείας για την συγκεκριμένη ημερομηνία. Ενημέρωναν δε σε όσους
δεν υπέγραφαν ότι η συγκεκριμένη ημέρα θα θεωρηθεί ως αδικαιολόγητη απουσία.
Όλοι οι Εργαζόμενοι ακόμη και οι ωρομίσθιοι έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας και δεν μπορεί ο εργοδότης να διακόπτει αυτήν είτε προς ίδιον όφελος είτε λόγω κακού προγραμματισμού.
Σε ένα έργο που όλοι οι εργαζόμενοι ενημερώνονται γραπτώς για κάθε πράξη και κίνηση, υπογράφοντας ότι έλαβαν γνώση, ενημερώνονται προφορικά για τις συγκεκριμένες άδειες, αναγκαστικές για τους μισθωτούς και άνευ αποδοχών για τους εργατοτεχνίτες,..….Τυχαίο!!!

Και η ιστορία των Χριστουγέννων επαναλαμβάνεται ενόψει της Μεγ.Παρασκευής. Φαίνεται πως κάποιοι επιμένουν να μην μαθαίνουν από τα λάθη τους.

Δυστυχώς η Αγία αυτή ημέρα είναι εργάσιμη και ……..

Εάν η Κοινοπραξία BONATTI-J&P Αβαξ s.r.l. σχεδιάζει να κλείσει τα εργοτάξια την συγκεκριμένη ημερομηνία, οφείλει να ενημερώσει από τώρα τους εργαζόμενους εγγράφως και είναι υποχρέωση της να τους καταβάλει το ημερομίσθιο.

Ο προγραμματισμός και η καλή λειτουργία του έργου δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι μονόπλευρη. Αφορά και τα δύο μέρη, εργοδότη και εργαζόμενους.

Κανένα μεροκάματο και κανένα ένσημο χαμένο.

Είναι κρίμα μιας τέτοιας εμβέλειας και δυναμικής έργο να υπονομεύεται από φθηνά κόλπα εξοικονόμησης χρημάτων.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και ιδιαίτερα ο κύριος του Έργου (TAP) οφείλουν να πάρουν ξεκάθαρη θέση απέναντι σε μία ακόμη αυθαιρεσία του Αναδόχου με τέτοιου είδους πρακτικές.

Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τους Ορους σχολιασμού πριν αναρτήσετε το σχόλιό σας. Υπεύθυνος για κάθε σχόλιο είναι ο ίδιος ο σχολιαστής και η συμμετοχή του στη συζήτηση τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτού του όρου.