Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

Ένας νεαρός 2ετής φοιτητής δίνει μαθήματα Ανάπτυξης & Οικονομίας στους αρμόδιους Υπουργούς

(Ο εν λόγω νεαρός είναι δευτεροετής φοιτητής της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών)


"Αν η Ευρωπαϊκή ένωση αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως εταίρο όχι ως «εταίρα» (βεβαίως η δεύτερη περίπτωση προτρέπει για επιστροφή σε Εθνικό Νόμισμα),
γ ι α τ ί
τα Οικονομικά Μυαλά της χώρας δεν προτείνουν ένα εναλλακτικό σχέδιο εξόδου από την κρίση;"

Και προτείνει:

Να νομοθετήσουν ένα νέο φορολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς το οποίο να περιλαμβάνει:
Φορολογία 10% για όλους
Ασφαλιστικές εισφορές 13% για όλους
ΦΠΑ 15% για τις περισσότερες κατηγορίες υπηρεσιών και αγαθών, 13% και 6% ή 0% για ειδικές κατηγορίες.

Τα κλειδιά για την επιτυχία του παραπάνω φορολογικού και ασφαλιστικού καθεστώτος είναι:
Να νομοθετηθεί και στην συνέχεια να συμπεριληφθεί στα άρθρα του Συντάγματος
Για να ενταχθεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο νέο καθεστώς πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερο (συμπεριλαμβανομένων των συνεργαζόμενων, συνδεδεμένων και νομικών προσώπων που καταθέτουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
Νέα γενναία ρύθμιση των ανείσπρακτων οφειλών προς το Δημόσιο και το Ασφαλιστικό Ταμείο.

ΑΜΕΣΑ ΟΦΕΛΗ.

Θα προχωρήσουν σε ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και το Ασφαλιστικό Ταμείο, όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο νέο καθεστώς.
Το κράτος θα αρχίσει να εισπράττει και θα συνεχίσει να εισπράττει ανείσπρακτε οφειλές.
Θα επαναπατριστούν οι περισσότερες από τις χιλιάδες Ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν μεταφέρει την έδρα τους στο εξωτερικό
Θα δημιουργηθεί κλίμα επιχειρηματικής/επενδυτικής εμπιστοσύνης
Θα προσελκυστούν ξένες εταιρίες να εγκατασταθούν στην Ελλάδα
Θα γίνουν νέες επενδύσεις από Έλληνες και αλλοδαπούς.
Το κράτος θα εισπράξει νέους φόρους
Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.
Το Ασφαλιστικό Ταμείο θα εισπράξει νέες εισφορές
Θα μειωθούν οι τιμές στις υπηρεσίες και τα αγαθά λόγω μικρότερου φορολογικού και ασφαλιστικού κόστους.
Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που θα ενταχθούν στο νέο καθεστώς θα γίνουν ανταγωνιστικότερα.
Θα πειθαναγκαστούν όσες επιχειρήσεις δεν έχουν ενταχθεί στο νέο φορολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς να ρυθμίσουν τις οφειλές προς το Δημόσιο και το Ασφαλιστικό ταμείο για να ενταχθούν.
Στο εξής το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία θα εισπράττουν!!!
Οι Ελληνικές επιχειρήσεις θα γίνουν άκρως ανταγωνιστικές,
Θα αυξηθούν οι μισθοί και οι συντάξεις
Θα υπάρξει έκρηξη ανάπτυξης.
Θα επαναπατριστούν Έλληνες επιστήμονες
Η Ελλάδα θα ευημερεί.
Ο μεταφέρων τα υποστηριζόμενα
Ι. Δέμος

Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τους Ορους σχολιασμού πριν αναρτήσετε το σχόλιό σας. Υπεύθυνος για κάθε σχόλιο είναι ο ίδιος ο σχολιαστής και η συμμετοχή του στη συζήτηση τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτού του όρου.