Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

Θεσσαλονίκη: Νεαρός ανέβηκε στις ομπρέλες του Ζογγολόπουλου

Μάλλον ήταν μεθυσμένος. Κατέβηκε με τη βοήθεια της...
Πυροσβεστικής και δίνει εξηγήσεις στο Αστ.Τμήμα.

Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τους Ορους σχολιασμού πριν αναρτήσετε το σχόλιό σας. Υπεύθυνος για κάθε σχόλιο είναι ο ίδιος ο σχολιαστής και η συμμετοχή του στη συζήτηση τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτού του όρου.