Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

Διαβάστε την εφημερίδα των Ελλήνων του Βελγίου

Με θεματα, όπως το Ιστορικό της μετανάστευσης των Ελλήνων Ανθρακορύχων στο Βέλγιο, τον ανθελληνισμό και τη δράση του στην Ελλάδα, δραστηριότητες της ελληνικής παροικίας του Βελγίου κ.α. κυκλοφορεί η ....
διμηνιαία έκδοση του ελληνικού και διαπολιτιστικού κέντρου Βρυξελλών.
Διαβάστε την :

Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τους Ορους σχολιασμού πριν αναρτήσετε το σχόλιό σας. Υπεύθυνος για κάθε σχόλιο είναι ο ίδιος ο σχολιαστής και η συμμετοχή του στη συζήτηση τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτού του όρου.