Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Τι είναι η προσωπική διαφορά στις συντάξεις;

Έως 30/9/2017 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επανυπολογισμού και .....
αναπροσαρμογής των κύριων συντάξεων, ενώ η αναπροσαρμοσμένη σύνταξη και η προκύπτουσα προσωπική διαφορά θα πρέπει να έχουν αποτυπωθεί στο πληροφοριακό σύστημα έως 1/1/2018. Μέχρι 31.12.2018 οι κύριες συντάξεις συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την 12.5.2016 διατάξεις.

Μετά την αναπροσαρμογή της κύριας σύνταξης, συγκρίνεται το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης με βάση το προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο, με το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης με βάση τις διατάξεις του Ν.4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου). Η διαφορά που προκύπτει αποτελεί την προσωπική διαφορά του συνταξιούχου. Εάν το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης είναι μεγαλύτερο του ποσού που θα προκύψει κατά το στάδιο της αναπροσαρμογής, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά και μετά την 1.1.2019. Εάν είναι μικρότερο, τότε το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της διαφοράς, σταδιακά και ισόποσα, εντός πέντε ετών (από 1/1/2019). Επισημαίνεται ότι προσωπική διαφορά ισχύει για τους νέους συνταξιούχους.

Πιο απλά:

Η ημερομηνία ισχύος του "νόμου Κατρούγκαλου", δηλαδή η 12/5/2016, είναι ημερομηνία σταθμός για τις συντάξεις.
Μέχρι τότε, η σύνταξη υπολογιζόταν με τις παλιές διατάξεις. Για παράδειγμα, ένας ασφαλισμένος του ΤΕΒΕ, βγήκε στη σύνταξη το 2005 (πριν 12 χρόνια), με 38 χρόνια ασφάλισης και τότε, με βάση τις τότε ισχύουσες διατάξεις, η σύνταξή του καθορίστηκε στα 700 ευρώ π.χ.
Αν ο ίδιος ασφαλισμένος, με τις ίδιες προϋποθέσεις, έβγαινε στη σύνταξη με το "νόμο Κατρούγκαλου", θα έπαιρνε 600 ευρώ π.χ..
Η διαφορά των δύο υπολογισμών (παλιός - νέος) λέγεται "προσωπική διαφορά".

Οπότε: ΔΕΝ θα μειωθεί -προς το παρόν- η σύνταξη των 700 ευρώ που παίρνει, αλλά, από την 1-1-2018, θα βλέπει στο σημείωμά του : ΣΥΝΤΑΞΗ 600 ευρώ - προσωπική διαφορά 100 ευρώ.
Άρα, τα λεφτά που θα μπαίνουν στην τσέπη του θα είναι ίδια: 700 ευρώ.

Και γιατί τότε επινοήθηκε η προσωπική διαφορά;
Η απάντηση είναι απλή: Για να μπορούν να ξέρουν ανά πάσα στιγμή, πόσα λεφτά θα εξοικονομήσουν από τις συντάξεις, αν πουν "δεν μειώνουμε τη σύνταξη, αλλά την προσωπική διαφορά κατά 50%".
Ακόμη πιο απλά: Για να κόβουν πολύ εύκολα τη σύνταξή σας, μόνο που δεν θα μπορείτε να πείτε "μου μείωσαν τη σύνταξη", γιατί θα σας λένε "μα δεν πειράζουμε συντάξεις, την προσωπική διαφορά μειώνουμε".
Όπως όλα δείχνουν, σε 2-3 χρόνια, η προσωπική διαφορά, θα ...εξαϋλωθεί και οι παλιοί συνταξιούχοι θα δουν μειώσεις-σοκ στη σύνταξή τους, που ήδη έχει μειωθεί κατά 40% - 60%.
Ακόμη πιο απλά, αν δεν γίνει ένα θαύμα, σε 4-5 χρόνια, οι 9 στους 10 συνταξιούχους θα παίρνουν κάτω από 500 ευρώ.

Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τους Ορους σχολιασμού πριν αναρτήσετε το σχόλιό σας. Υπεύθυνος για κάθε σχόλιο είναι ο ίδιος ο σχολιαστής και η συμμετοχή του στη συζήτηση τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτού του όρου.