Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

Σήμερα στις 4μμ η συζήτηση για τον ΟΑΣΘ στη Βουλή - Ποιοί είναι οι εισηγητές

To σχέδιο νόμου "Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για....
τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις." θα συζητηθεί σήμερα στις 4 το απόγευμα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, με εισηγητές:
τον Απόστολο Καραναστάση, βουλευτή Φθιώτιδας, από τον ΣΥΡΙΖΑ και
τον Κώστα Καραμανλή, βουλευτή Σερρών, από τη ΝΔ

Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου έχει χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως επείγον και κατά το άρθρο 110 παρ.1 σε συνδυασμό με το άρθρο 89 παρ.4 του Κ.τ.Β., ο Πρόεδρος της Βουλής έταξε προθεσμία υποβολής της Έκθεσης του άρθρου 91 παρ.6* μέχρι την Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017 και ώρα 20:00΄.

Σύμφωνα με πληροφορίες του makpress, η ΝΔ θα ψηφίσει "ΠΑΡΩΝ" στην ψηφοφορία στην Ολομέλεια, ενώ την ίδια θέση σκέφτονται να κρατήσουν και στη ΔΗ.ΣΥ. !

Το σχέδιο νόμου αναμένεται να προωθηθεί και να ψηφιστεί στην Ολομέλεια την Τετάρτη, με τις διαδικασίες του επείγοντος.* Mετά την επεξεργασία και την εξέταση τoυ νομοσχεδίου ή της πρότασης νόμoυ η αρμόδια διαρκής επιτρoπή συντάσσει και υπoβάλλει πρoς τη Boυλή έκθεση, πoυ υπoγράφεται από τoν Πρόεδρo και τo Γραμματέα της επιτρoπής και περιέχει: α) τoν αριθμό και τη διάρκεια των συνεδριάσεων μέσα στις oπoίες έγινε η επεξεργασία και η εξέταση τoυ νομοσχεδίoυ ή της πρότασης νόμoυ, καθώς και τα oνόματα των Boυλευτών πoυ έλαβαν μέρoς σ’ αυτές· β) την πρόταση της επιτρoπής για την απoδoχή ή την απόρριψη τoυ νομοσχεδίoυ ή της πρότασης νόμoυ ή την απόφασή της στις περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου 70 παρ. 2 του Συντάγματος και γ) τις τρoπoπoιήσεις πoυ έγιναν δεκτές και σε περίπτωση εκτεταμένων μεταβoλών τo κείμενo τoυ νομοσχεδίoυ ή της πρότασης νόμoυ όπως διαμoρφώθηκε από την επιτρoπή και έγινε δεκτό από τoν αρμόδιo Yπoυργό ή όπως ψηφίστηκε από την Επιτροπή στις περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου 70 παρ. 2 του Συντάγματος.

Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τους Ορους σχολιασμού πριν αναρτήσετε το σχόλιό σας. Υπεύθυνος για κάθε σχόλιο είναι ο ίδιος ο σχολιαστής και η συμμετοχή του στη συζήτηση τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτού του όρου.