Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

"Έσπασε" η πολυημερη αποχή στην Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών

Αναστολή της αποχής από το κλινικό και εκπαιδευτικό έργο μέχρι τις 22 Μαΐου 2017, οπότε και θα συνεδριάσει ξανά, αποφάσισε ο ...
Σύλλογος Μελών ΔΕΠ της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
Τα μέλη ΔΕΠ της Οδοντιατρικής Σχολής έλαβαν τη διαβεβαίωση της κυβέρνησης και του Πρύτανη του ΕΚΠΑ κ. Δημόπουλου ότι θα επιλυθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Οδοντιατρική Σχολή προκειμένου να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε χιλιάδες ανθρώπους με οικονομική αδυναμία.
Σύμφωνα με το Σύλλογο Μελών ΔΕΠ της Οδοντιατρικής Σχολής, «τα προβλήματα της Σχολής απειλούν την ομαλή λειτουργία της. Η κυβέρνηση και ο Πρύτανης δεσμεύτηκαν για την επίλυσή τους. Σε λίγες μέρες και συγκεκριμένα στις 22 Μαΐου θα συγκληθεί νέα Γενική Συνέλευση και θα εκτιμηθεί η πρόοδος στην υλοποίηση των δεσμεύσεων».
Τα μέλη ΔΕΠ της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών ζητούν από την πολιτεία να συνδράμει στη χρηματοδότηση της Σχολής, καλύπτοντας τη μισθοδοσία του προσωπικού που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες και να συμπληρωθούν οι ανάγκες σε μέλη ΔΕΠ που αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης. Ο αριθμός των μελών ΔΕΠ σήμερα επαρκεί οριακά για τις εκπαιδευτικές ανάγκες, ενώ περαιτέρω μείωση θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της ευρωπαϊκής πιστοποίησης του πτυχίου, καθώς μειώνεται η αναλογία του αριθμού μελών ΔΕΠ ανά αριθμό φοιτητών!
Παράλληλα, ο Σύλλογος Μελών ΔΕΠ της Οδοντιατρικής Σχολής ζητεί να αντιμετωπιστούν οι δαιδαλώδεις και γραφειοκρατικές διαδικασίες του ΕΛΚΕ που προκαλούν ελλείψεις στα υλικά και καθυστερήσεις στις επισκευές των οδοντιατρικών μηχανημάτων.
Τέλος τα μέλη ΔΕΠ της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στα μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ και την υποστήριξής τους στους Πρυτάνεις του ΑΠΘ και άλλων ΑΕΙ για τις διώξεις που υφίστανται, χωρίς να έχουν καμία ευθύνη για το θέμα που κατηγορούνται. «Με ευθύνη του κράτους καθυστέρησε επί 13 έτη η έκδοση απόφασης του ΣτΕ, ενώ δεν υπήρχε το κατάλληλο νομικό πλαίσιο λειτουργίας των Πρυτάνεων στο διάστημα αυτό» σημειώνει ο Σύλλογος Μελών ΔΕΠ της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών.

Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τους Ορους σχολιασμού πριν αναρτήσετε το σχόλιό σας. Υπεύθυνος για κάθε σχόλιο είναι ο ίδιος ο σχολιαστής και η συμμετοχή του στη συζήτηση τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτού του όρου.