Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

Αυξήθηκε κι άλλο (λίγο, αλλά αυξήθηκε!) το χρέος παρά τις θυσίες!

Δείτε την εξέλιξη του Δημόσιου χρέους από τότε που μπήκαμε στα Μνημόνια:ΜΑΡΤ.2004 184.514,30
ΙΟΥΝ.2004 195.739,30
ΣΕΠΤ.2004 202.506,04
ΔΕΚ.2004 201.244,05
ΜΑΡΤ.2005 204.563,18
ΙΟΥΝ.2005 213.517,17
ΣΕΠΤ.2005 217.414,34
ΔΕΚ.2005 215.415,74
ΜΑΡΤ.2006 219.811,98
ΙΟΥΝ.2006 224.813,07
ΣΕΠΤ.2006 227.164,33
ΔΕΚ.2006 226.217,60
ΜΑΡΤ.2007 235.365,29
ΙΟΥΝ.2007 235.969,48
ΣΕΠΤ.2007 238.465,63
ΔΕΚ.2007 239.658,32
ΜΑΡΤ.2008 247.434,09
ΙΟΥΝ.2008 251.945,77
ΣΕΠΤ.2008 257.203,18
ΔΕΚ.2008 262.070,75
ΜΑΡΤ.2009 282.071,00
ΙΟΥΝ.2009 292.306,45
ΣΕΠΤ.2009 297.920,91
ΔΕΚ.2009 298.524,20
ΜΑΡΤ.2010 310.384,06
ΙΟΥΝ.2010 316.954,67
ΣΕΠΤ.2010 336.807,35
ΔΕΚ.2010 340.277,56
ΜΑΡΤ.2011 354.540,91
ΙΟΥΝ.2011 353.693,38
ΣΕΠΤ.2011 360.379,16
ΔΕΚ.2011 367.978,00
ΜΑΡΤ.2012 280.292,44
ΙΟΥΝ.2012 303.527,12
ΣΕΠΤ.2012 303.508,80
ΔΕΚ.2012 305.537,33
ΜΑΡΤ.2013 309.357,89
ΙΟΥΝ.2013 321.362,50
ΣΕΠΤ.2013 321.868,43
ΔΕΚ.2013 321.477,97
ΜΑΡΤ.2014 322.422,89
ΙΟΥΝ.2014 322.398,63
ΣΕΠΤ.2014 321.732,23
ΔΕΚ.2014 324.127,88
ΜΑΡΤ.2015 312.701,69
ΙΟΥΝ.2015 312.801,00
ΣΕΠΤ.2015 314.552,45
ΔΕΚ.2015 321.332,16
ΜΑΡΤ.2016 321.007,17
ΙΟΥΝ.2016 328.341,00
ΣΕΠΤ.2016 323.709,14
ΔΕΚ.2016 326.358,14
ΜΑΡΤ.2017 326.528,89

Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τους Ορους σχολιασμού πριν αναρτήσετε το σχόλιό σας. Υπεύθυνος για κάθε σχόλιο είναι ο ίδιος ο σχολιαστής και η συμμετοχή του στη συζήτηση τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτού του όρου.