Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΠΑΣΟΚ - ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΣΥΡΙΖΑ

Τα Social media αφιερώνουν συχνά στο θέμα "...με ΠΑΣΟΚ, ....με ΣΥΡΙΖΑ", δηλαδή στη σύγκριση του επιπέδου ζωής με το ΠΑΣΟΚ (ευμάρεια) και με ΣΥΡΙΖΑ (πείνα). Το Πάσχα δεν έμεινε εκτός και σχολιάστηκε με την παρακάτω εικόνα:

Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τους Ορους σχολιασμού πριν αναρτήσετε το σχόλιό σας. Υπεύθυνος για κάθε σχόλιο είναι ο ίδιος ο σχολιαστής και η συμμετοχή του στη συζήτηση τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτού του όρου.