Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Τι υπογράφουν οι συμβασιούχοι, για να προσληφθούν

Ας πάρουμε για παράδειγμα μια κοπέλα που προσελήφθη το 2012 για ορισμένο χρόνο. Σε 5 μεριές γράφει το χαρτί "ορισμένου χρόνου" και "δεν δύναται να ανανεωθεί". Δεν το ξέρει όποιος υπογράφει;

Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τους Ορους σχολιασμού πριν αναρτήσετε το σχόλιό σας. Υπεύθυνος για κάθε σχόλιο είναι ο ίδιος ο σχολιαστής και η συμμετοχή του στη συζήτηση τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτού του όρου.