Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

To 67% θέλει η αποκομιδή σκουπιδιών να γίνεται από ιδιώτες, με διαγωνισμό


Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τους Ορους σχολιασμού πριν αναρτήσετε το σχόλιό σας. Υπεύθυνος για κάθε σχόλιο είναι ο ίδιος ο σχολιαστής και η συμμετοχή του στη συζήτηση τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτού του όρου.