Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

Σκάνδαλο στον ΟΑΣΑ: Πληρώνουν 3500 ευρω ένα ...powerpoint

...και 250 ευρώ τη σύνταξη ενός δελτίου τύπου ! 
Άμα είναι αλλουνού τα λεφτά, τα ξοδεύεις άνετα.
Ερώτηση για...
την απευθείας ανάθεση σύμβασης, ύψους 12.000 συν ΦΠΑ, για προωθητικές υπηρεσίες που αφορούν το νέο Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου στην οποία προχώρησε πρόσφατα ο ΟΑΣΑ, κατέθεσε προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών η ανεξάρτητη βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, Κατερίνα Μάρκου.
Εντύπωση προκαλεί τόσο το γεγονός της απευθείας ανάθεσης των εν λόγω υπηρεσιών όσο και το ύψος των επιμέρους κονδυλίων όπως π.χ. 3.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ για το σχεδιασμό μιας παρουσίασης power point για τη συνέντευξη τύπου ή 250 ευρώ για τη σύνταξη δελτίου τύπου και αποστολή του στα ΜΜΕ, τη στιγμή που ο ΟΑΣΑ διαθέτει γραφείο τύπου.
Η βουλευτής ρωτά τον αρμόδιο εποπτεύοντα Υπουργό για ποιους λόγους επελέγη η απευθείας ανάθεση του συγκεκριμένου έργου καθώς και αν θεωρεί εύλογο το συνολικό ύψος της σύμβασης και τα επιμέρους ποσά ανά υπηρεσία, δεδομένης της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο ΟΑΣΑ.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ερώτησης:
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
ΘΕΜΑ: Ανάθεση ύψους 12.000 ευρώ για προωθητικές υπηρεσίες για το Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου του Ομίλου ΟΑΣΑ
Στην απευθείας ανάθεση σύμβασης, ύψους 12.000 συν ΦΠΑ, για προωθητικές υπηρεσίες που αφορούν το νέο Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου προχώρησε πρόσφατα ο ΟΑΣΑ, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της ιστοσελίδας athenstransport.gr.
Ειδικότερα, στις 16/05/2017, αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» [ΑΔΑ: 716Ξ46ΨΧΕ3-ΡΧΥ] η με αριθμό 11/2017 Σύμβαση Ανάθεσης υπηρεσιών προωθητικών ενεργειών για το έργο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Εγκατάσταση, Υποστήριξη Λειτουργίας, Συντήρηση και Τεχνική Διαχείριση ενός Ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου για τις Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ με ΣΔΙΤ», η οποία υπεγράφη στις 4/4/2017 μεταξύ της ΟΑΣΑ Α.Ε. και ιδιωτικής εταιρείας.
Σύμφωνα με την ως άνω σύμβαση: «5. Η αμοιβή της αναδόχου καθορίζεται σε 12.000,00 ΕΥΡΩ πλέον τον αναλογούντα ΦΠΑ και καλύπτει κάθε απαίτηση της αναδόχου για την παροχή όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση υπηρεσιών που είναι:
-          Για ονοματοδοσία – δημιουργία και σχεδιασμού Character Concept τύπου Cartoon κόστος 5.500, 00 ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α. 24%.
-          Για δημιουργία και σχεδιασμό του ενημερωτικού 8-πτυχου κόστος 1.500,00 ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α. 24%.
-          Για δημιουργία και σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής κειμένων Powerpoint παρουσίασης 3.500 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ. 24%.
-          Για σχεδιασμό Folder 500 ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α. 24%.
-          Για σχεδιασμό Banner 500 ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α. 24%.
-          Για σχεδιασμό ψηφιακής πρόσκλησης 250 ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α. 24%.
-          Για σύνταξης Δελτίου Τύπου 250 ΕΥΡΩ πλεον Φ.Π.Α. 24%»
Το κόστος εκτύπωσης των πιο πάνω θα βαρύνει τον ΟΑΣΑ.
Εντύπωση προκαλεί τόσο το γεγονός της απευθείας ανάθεσης των εν λόγω υπηρεσιών όσο και το ύψος των επιμέρους κονδυλίων όπως π.χ. 3.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ για το σχεδιασμό μιας παρουσίασης power point για τη συνέντευξη τύπου ή 250 ευρώ για τη σύνταξη δελτίου τύπου και αποστολή του στα ΜΜΕ, τη στιγμή που ο ΟΑΣΑ διαθέτει γραφείο τύπου.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε:
1)      Για ποιους λόγους επελέγη η απευθείας ανάθεση του συγκεκριμένου έργου και όχι η διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού, ώστε να υποβάλουν προσφορές και άλλες εταιρείες;
2)      Δεδομένης της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο ΟΑΣΑ, θεωρείτε εύλογο το συνολικό ύψος της σύμβασης και τα επιμέρους ποσά ανά υπηρεσία;
Η ερωτώσα βουλευτής
Κατερίνα Μάρκου – Β’ Θεσσαλονίκης


Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τους Ορους σχολιασμού πριν αναρτήσετε το σχόλιό σας. Υπεύθυνος για κάθε σχόλιο είναι ο ίδιος ο σχολιαστής και η συμμετοχή του στη συζήτηση τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτού του όρου.