Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Εμμέσως υποκλίνομαι βαθέως στον Σουλτάνο δια βαθείας υποκλίσεως στον ΥπΕξ Γεραπετρίτη

Γράφει ο Σωτήριος Καλαμίτσης

Τούτο τον καιρό μελετώ [δεν διαβάζω] το βιβλίο του Γεωργίου Μπούτου «ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ», για την ανάγνωση του οποίου είχα προτρέψει τους πάντας με ...

πρόσφατο αρθρίδιό μου. 

https://makpress.blogspot.com/2023/11/2.html

Μη φεισθείτε, λοιπόν,  της αξίας 3 freddo capuccino. Θα τεντωθούν κάπως τα νεύρα σας, αλλά θα αντιληφθείτε, μεταξύ άλλων, γιατί έπιασε ο πόνος το Χατζιδάκι να πατάξει [λέμε και καμμιά μ…να περνάει η ώρα] τη φοροδιαφυγή.

Αντιγράφω τις σελίδες 258 και 259 του εν λόγω βιβλίου, αφού σημειώσω, ότι  ούτε εγώ, μαζί με άλλα 11.000.000 συμπατριωτών, είχα πάρει είδηση τη φοβερή τούτη διάταξη που ψήφισε το ελληνικό κυνοβούλιο: 

 

Νόμος 4812/2021

«ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 Άρθρο εκατοστό ένατο -  Ρύθμιση καταβολής δαπανών της εταιρείας

 «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» για τόκους δανείων  και προμήθειες εγγύησης για δάνεια από την  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

  Δαπάνες της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.», που καταβλήθηκαν ή θα καταβληθούν από το έτος 1992 μέχρι και τις 31.12.2049 και αφορούν σε: α) τόκους δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τα οποία έχουν χορηγηθεί από το 1992 μέχρι σήμερα ή θα χορηγηθούν μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και β) προμήθειες εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που έχουν καταβληθεί ή θα καταβληθούν κατά τα ανωτέρω στο Ελληνικό Δημόσιο, αφορούν σε έργα που εμπίπτουν στους καταστατικούς σκοπούς της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» και ήταν ή είναι συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ενταγμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), θεωρούνται νόμιμες δεδομένου ότι, εμπίπτουν στην εξυπηρέτηση του δημοσίου σκοπού του φορέα και βαρύνουν το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Τα ανωτέρω ποσά απαλλάσσονται από οποιαδήποτε φορολογική επιβάρυνση. Η παρούσα ρύθμιση καταλαμβάνει τις αντίστοιχες δαπάνες από το έτος 1992 μέχρι σήμερα, που αφορούν σε έργα προηγούμενων προγραμματικών περιόδων (Α` Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, Β` Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, Γ` Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, ΕΣΠΑ). Το συνολικό ποσό της κρατικής επιβάρυνσης κατανέμεται στα επόμενα έτη σε συνάρτηση με τις δημοσιονομικές δυνατότητες των ετών αυτών. Οι ειδικότεροι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, σχετικά με την υλοποίηση των ανωτέρω προβλέψεων, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών.»

 

 

 Σελίδες 258 και 259 λοιπόν:

«…..Είναι γνωστό, ότι προεκλογικά η Ν.Δ. εγκαλούσε εύλογα την κυβέρνηση των ΣΥ.ΡΙΖ.ΑΝ.ΕΛ. για αύξηση ρεκόρ του αριθμού των μετακλητών υπαλλήλων και για καταιγισμό διατάξεων με τις οποίες νομιμοποιούνται εκ των υστέρων παράνομες δαπάνες του Δημοσίου. Φαίνεται, όμως, πως ο κ. Γεραπετρίτης ζήλωσε τις επιδόσεις των  ΣΥ.ΡΙΖ.ΑΝ.ΕΛ. και φρόντισε να καταρρίψει το ρεκόρ της και στις δύο περιπτώσεις  [ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ 13: Σύμφωνα με τα στοιχεία απογραφής του Υπουργείου Εσωτερικών (www.apografi.gov.gr), τον Ιούνιο του  2019, επί κυβερνήσεως ΣΥ.ΡΙΖ.ΑΝ.ΕΛ., ο αριθμός των μετακλητών ανερχόταν  σε 2.024, ενώ τον Μάιο του 2022, επί κυβερνήσεως Ν.Δ., ανήλθε σε 3.625 (αύξηση κατά 79,1%)! Σε ό,τι αφορά στην πυορροούσα πληγή των νομιμοποιήσεων παράνομων δαπανών, όχι μόνο καταρρίφθηκε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, αλλά δημιουργήθηκε και παγκόσμιο ρεκόρ, άξιο να καταχωρισθεί στο βιβλίο των ρεκόρ Guiness, των εκ προοιμίου νομιμοποιήσεων δαπανών, οι οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέχρι και τις 31.12.2049 (άρθρο εκατοστό ένατο του ν. 4812/2021)!]. Με τον τρόπο αυτό αναβάθμισε το επιτελικό κράτος σε μετακλητό. [ΣΗΜ. υπογράμμιση του συγγραφέα]. Παράλληλα, στη συνέχεια, ο αρχάγγγελος της καλής νομοθέτησης  μερίμνησε και για την έκδοση Εγχειριδίου Νομοπαρασκευαστικής Μεθοδολογίας, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 59 του ν. 4622/2019, το οποίο κατέληξε στον κάλαθο των αχρήστων, όχι μόνον των λοιπών μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά και του ιδίου, αφού ο ίδιος προωθούσε, μέσω του εκτελεστικού του βραχίονα,  Σ. Κουτνατζή, Γενικού Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, καταιγισμό νομοσχεδίων που «βάπτιζε» τροπολογίες, τις οποίες ενέτασσε σε παντελώς άσχετα νομοσχέδια, ευτελίζοντας κάθε έννοια καλής νομοθέτησης![ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ 14: Με την ιδιότητά μου, ως μέλους της ομάδας εργασίας για την κατάρτιση του Εγχειριδίου Νομοπαρασκευαστικής Μεθοδολογίας, στις 13.11.2019, με σχετικό αναλυτικό υπόμνημα, είχα διατυπώσει αιτιολογημένα τις αντιρρήσεις μου προς τα μέλη της ομάδας και προς τον κ. Γεραπετρίτη, τόσο ως προς την έκταση και το περιεχόμενο του Εγχειριδίου, όσο, κυρίως, ως προς την κατάληξή του: «κινδυνεύει να μεταπέσει σε έγγραφο κενού   περιεχομένου, χωρίς ουδεμία ουσιαστική χρησιμότητα». Πράγματι, το θεωρητικό κατασκεύασμα των 79 σελίδων, για το οποίο ξοδεύτηκαν εκατοντάδες ανθρωποώρες και άγνωστη αποζημίωση σε συμβούλους (Expertise France) και σε εξωτερικούς συνεργάτες, πρακτικά κατέληξε στον σκουπιδότοπο της Δημόσιας Διοίκησης.] Μάλιστα, με την προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων σε πρωτόγνωρους χρόνους κατάρτισης, «επεξεργασίας» και ψήφισης, που μπορεί να διεκδικούν και παγκόσμιο ρεκόρ πολυνομίας, επιβεβαίωσε το απόφθεγμα που αποδίδεται στον  Otto Von Bismarck: «Οι πολίτες δεν πρέπει να βλέπουν πώς φτιάχνονται δύο πράγματα: οι νόμοι και τα λουκάνικα». Συγχρόνως, με τους ιλιγγιώδεις ρυθμούς προώθησης νομοσχεδίων, επιβεβαίωσε τα ακόλουθα αποφθέγματα των:  Χαριλάου, βασιλιά της Σπάρτης (7ος αιώνας π.Χ.): «Τοις ολίγα λεγουσών, ολίγων και νόμων εστί χρεία», του Λάο Τσε (6ος αιώνας π.Χ.): «Όσο πληθαίνουν οι νόμοι, πολλαπλασιάζονται οι παράνομοι», του Κικέρωνα (106-42 π.Χ.): «Περισσότεροι νόμοι, λιγότερη δικαιοσύνη» και του Τάκιτου (55-120 μ.Χ.): «Όσο πιο διεφθαρμένο είναι το κράτος, τόσο περισσότεροι νόμοι υπάρχουν».

      Ωστόσο, ο πολυπράγμων καθηγητής δεν περιορίσθηκε στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του. Yποκαθιστώντας ουσιαστικά τον Υπουργό  Εξωτερικών, αλλά και το ανύπαρκτο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας,  μερίμνησε και για τη διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας στο Αιγαίο, με τη δημόσια δήλωσή του, ότι η «κόκκινη» γραμμή της κυβέρνησης είναι τα  έξι μίλια (!), απεμπολώντας ουσιαστικά το δικαίωμα διεύρυνσης του κυριαρχικού μας χώρου στα δώδεκα (12) μίλια, το οποίο απορρέει από το δίκαιο της θάλασσας. Έτσι, είτε εξ ιδίας πρωτοβουλίας είτε κατ’ εντολή, έδωσε το πράσινο φως στους συμπαθείς  εξ ανατολών γείτονές μας να προχωρήσουν σε έρευνες και γεωτρήσεις αμέσως μετά τα έξι μίλια, εγγράφοντας, με τη δήλωσή του υπέρ αυτών,  ισχυρή παρακαταθήκη για ενδεχόμενη προσφυγή στη Χάγη ή ακόμη και για απευθείας διαπραγμάτευση  εφ’ όλης της ύλης με αυτούς. Ήταν προφανές ότι η ενασχόλησή του με τόσο σοβαρά εθνικά ζητήματα δεν του επέτρεπε να ασχοληθεί με επουσιώδη…»

 

Σώτος

 

Υ.Γ. Κάποια σχετικά για ακούραστους αναγνώστες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου