Τρίτη, 23 Απριλίου 2019

Πολιτικοί = πολίτες = ακόμη και στη ζώνη ασφαλείας

Και οι πολιτικοί να φοράτε ζώνη, έτσι; Δείτε π.χ.: