Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

Απίθανο παρκάρισμα στη Θεσσαλονίκη

δείτε το:


LIFE-EVENTS.GR


Σιγά το απίθανο. Χίλια τέτοια την ημέρα...


Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τους Ορους σχολιασμού πριν αναρτήσετε το σχόλιό σας. Υπεύθυνος για κάθε σχόλιο είναι ο ίδιος ο σχολιαστής και η συμμετοχή του στη συζήτηση τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτού του όρου.