Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2016

ΠΡΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑ: Απαιτώ να μου σβήσετε την "κλήση", επειδή είμαι ....

Ο παπατζής τους βάζει να κάνουν ενστάσεις στην Τροχαία, γράφοντας αυτά:Φυσικά, οι ενστάσεις απορρίπτονται, αλλά κάποιοι αστυνομικοί ξοδεύουν πολύτιμες εργατοώρες για να απαντούν σε μαλακίες πυροβολημένων !