Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018

Δυστυχώς η αλήθεια είναι πικρή...

Δεν μας είναι ευχάριστο να γράφουμε τέτοιες ειδήσεις, αλλά δυστυχώς μερικές φορές η αλήθεια είναι πολύ πικρή ...
Όποια και να είναι η αιτία,  ήταν ένα νέο παιδί με δικαίωμα ακόμη στο λάθος, όπως όλοι μας.

Κανείς δεν δικαιούται να τον ειρωνευτεί ή να τον λιθοβολήσει μετά θάνατον.

Ο καθένας ξέρει το σταυρό που σηκώνει.. Κάθε νεκρός δικαιούται του απόλυτου σεβασμού μας (πλην Κεμάλ και Χίτλερ).