Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΤΟΥΣ ΑΘΩΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΕΥΘΥΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΣΥΡΙΖΟ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ

Προτείνω να επιβληθεί πρόστιμο ενός μισθού στους πολιτικούς και διοικητικούς προϊστάμενους του Υπουργείου Απροστάτευτου Πολίτη, της ...
Γενικής Γραμματείας Πολίτικης Προστασίας, της ΥΠΕΡ-Νομαρχιας, της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του Υπουργείου Αμύνης.

Τα χρήματα από το πρόστιμο να διατεθούν δε υπέρ των πυροπαθών.

Σπύρος ΧατζάραςΥΓ. Κύριον Χάνον Βλαμένον: Πάλιν τον καύκον έπιας πάλιν τον νουν απώλεσας;