Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Φιλική παρατηρήρηση της Ισραηλιτικής Κοινότητας στην εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ