Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

Η Γερμανία επιστρέφει μετανάστες στην Ελλάδα

Η Γερμανία ετοιμάζεται να επιστρέψει πίσω στην Ελλάδα, 392 αιτούντες άσυλο, αν και τα ελληνικά κέντρα είναι, ήδη, υπερπλήρη.

Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τους Ορους σχολιασμού πριν αναρτήσετε το σχόλιό σας. Υπεύθυνος για κάθε σχόλιο είναι ο ίδιος ο σχολιαστής και η συμμετοχή του στη συζήτηση τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτού του όρου.